Vliegerstraat

Alkmaar 11 oktober 2006
Het Buurtoverleg heeft een heel naar gevoel bij ‘de discussie’ van donderdag 5 oktober betreffende de De Vliegerstraat. Zo mochten er geen toehoorders aanwezig zijn. De alternatieve plannen van het buurtoverleg kwamen niet aan bod en de gemeente schoof het probleem door naar de projectontwikkelaar en de bewoners. Als een duveltje uit een doosje kwam er aan het eind van de avond een bod. Het was slikken of stikken. Per direct akkoord gaan of anders zou het college het plan ongewijzigd goedkeuren.

De Projectgroep De Vliegerstraat van het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' heeft een vijftal alternatieven opgesteld voor de geplande bouw aan de De Vliegerstraat.
Het huidige plan, een blok van 4 bouwlagen en een geschakelde flat van 5 en 6 bouwlagen met in totaal 74 appartementen, voldoet niet aan de gemaakte afspraken en wordt door de betrokken bewoners als veel te massaal en te hoog bestempeld.

[Alkmaarsche Courant; 15 september 2006]
DOOR KOEN VAN EIJK ALKMAAR –
Wethouder Simon Binnendijk is gisteren hard aangevallen door vrijwel alle fracties in de Alkmaarse politiek vanwege zijn gebrek aan initiatief om tot een oplossing te komen voor het bouwplan in de De Vliegerstraat.
De gemeenteraad had hem eerder opgedragen een compromis te zoeken tussen projectontwikkelaar Segesta en buurtoverleg De Hoef Geestmolen.
Gisteravond constateerden de politieke partijen in de raadscommissie stadsontwikkeling dat Binnendijk niet, of op z'n minst onvoldoende aan die Opdracht had voldaan.

Impact van de nieuwbouw op de omgeving: compilatiefoto's

Het huidige plan wijkt sterk af van 'De Drie Vazen' waarvoor de buurt ontheffing verleend heeft op de vastgelegde afspraken over de maximale bouwhoogte vastgelegd in de 'Nota van Uitgangspunten' van mei 1999. Het huidige plan omhelst een blok van 4 verdiepingen en een geschakelde flat van 5 en 6 verdiepingen waarvan het hoogste punt 19,2 meter is (2,7 meter hoger dan De Drie Vazen).