Vliegerstraat

Gepubliceerd op 11 januari 2008, 16:05
Laatst bijgewerkt op 11 januari 2008, 16:07

Alkmaar -  Het 'dossier De Vliegerstraat' gaat dicht. Er komt geen onderzoek naar de claim die een raadsmeerderheid door de knieën deed gaan voor projectontwikkelaar Segesta.

De collegepartijen VVD, PvdA, GroenLinks en CDA zien er de noodzaak niet van in, zo werd donderdag in de raadsvergadering duidelijk. En voor een banvloek van Segesta, voorgesteld door de fractie van Leefbaar Alkmaar, was nog minder steun te krijgen. Alleen de SP gaf steun aan de motie van LA om bij toekomstige projecten in Alkmaar niet meer in zee te gaan met Segesta.

Op 28 november 2007 heeft de rekenkamercommissie haar eindrapport over de binnenste-
delijke ruimtelijke planvorming en -ontwikkeling in Alkmaar met als casus De Vliegerstraat aan
de gemeenteraad aangeboden.
De raad heeft in oktober 2006 de rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het conflict tussen het buurtoverleg De Hoef/Geestmolen en het college over de opzet van het bouwproject, waarbij vooral de bouw hoogten en bouwvolumes centraal stonden.

Gepubliceerd op 28 november 2007, 20:00

alkmaar - 
Bij de procedure rond het veelbesproken bouwplan voor de Alkmaarse De Vliegerstraat, heeft de gemeente steken laten vallen in de communicatie met de buurt. Daardoor is er een langdurig en hard conflict ontstaan tussen buurtvereniging Hoefplan/Geestmolen.

Dat concludeert de Alkmaarse Rekenkamercommissie na onderzoek naar de gevolgde procedure die al in 1999 begon. Alle beschikbare documentatie is onderzocht en met een groot aantal betrokkenen is gesproken.

[Alkmaarsche Courant , 17 oktober 2007]

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD

ALKMAAR -Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen stapt naar de rechter omdat de gemeente Alkmaar naar hun zin het muziekcentrum in de De Vliegerstraat te veel toestaat. Omwonenden zeggen geluids- en parkeeroverlast te ondervinden van het popcentrum.