Vliegerstraat

De voorbereidingen voor de bouw van de 'Drie Vazen' aan De Vliegerstraat zijn in volle gang. De nabijgelegen bewoners in De Hoef hebben een schrijven ontvangen van de Provincie over de waterontrekking die nodig is voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage van het complex.

Nieuwbouw rond De Heemstraat

De 3 Vazen
De bouw van ‘De drie vazen’ is, in afwachting van de definitieve plaatsing van het geluidsscherm aan het spoor, voorlopig even uitgesteld. Toch verwacht men spoedig met de bouw te kunnen beginnen. Het buurtoverleg is nog niet op de hoogte gesteld van de aanvang van de werkzaamheden en de aanpak. De aanpak bepaald grotendeels de overlast: graafwerkzaamheden, heien en verlaagde grondwaterstand kan leiden tot schade aan de naastgelegen woningen.