De Hoef krijgt een facelift. De wijk krijgt een meer open, landelijke structuur met veel aandacht voor groen en water. De herinrichting van De Hoef – Project Hoefplan – is een pilot en dient mogelijk als blauwdruk voor andere wijken in Alkmaar. Het project valt samen met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in De Hoef. Als alles mee zit beginnen de werkzaamheden in het najaar van 2010.

De metamorfose moet de stadswijk een meer landelijk karakter geven. Weg asfalt en welkom duurzame materialen, zoals keien en gebakken stenen. Verder krijgt de wijk een open structuur door bosschages weg te halen en extra bomen te planten.

Water in de wijk
De gemeente wil het water in de wijk zichtbaar maken door middel van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en bovengrondse afkoppeling. Hoewel bovengronds afkoppelen heel normaal in Europa is, is De Hoef één van de eerste wijken in Nederland waar dit gebeurt. In plaats van het hemelwater via een aparte hemelwaterafvoerbuis af te voeren naar bijvoorbeeld nabijliggend oppervlaktewater, loopt het water via waterdoorlatende bestrating de grond in.

Wadi’s
Ook kan het zijn dat het water bovengronds zijn weg vindt naar een ‘wadi’. Dit gebeurt dan via verdiepingen in het trottoir. Wadi’s zijn met grasbegroeide greppels. Ze worden in De Hoef aangelegd in de Schelfhoutlaan en Bloemaertlaan. Onder de wadi’s ligt een drainagesysteem om het water vast te houden of, als het erg nat is, af te voeren naar de Spoorsloot.

Waterplan Alkmaar
Project Hoefplan is onderdeel van Waterplan Alkmaar. Alkmaar is een stad van grachten, singels en vaarten. In het Waterplan Alkmaar staat wat er moet gebeuren om het stedelijk watersysteem schoner, toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Ook voor toekomstige generaties, daarom wordt de nadruk gelegd op een gezond, veilig en duurzaam watersysteem. Het aanleggen van een gescheiden rioolsysteem is één van de manieren om dit te bereiken.

Inloopbijeenkomst
De gemeente organiseert dinsdag 17 november tussen 16.30 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in De Hoef om Project Hoefplan toe te lichten. In een grote tent op het grasveld tussen de Moreelstraat en de Cornelis Begastraat worden de plannen uit de doeken gedaan. Zo staan er panelen waarop bewoners in detail kunnen zien wat er gaat gebeuren in de verschillende straten.

Mening bewoners
Medewerkers van de Afdeling Riolering en Waterhuishouding zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Zij kunnen precies vertellen hoe Project Hoefplan tot stand is gekomen en wat de achterliggende gedachte is achter de plannen. Bewoners kunnen ook kijken op de website van het project: www.waterindewijk.nl. De inloopbijeenkomst is tevens bedoeld om de mening te peilen van de bewoners. Ze worden dan ook uitdrukkelijk gevraagd de antwoordkaart in te vullen die klaarligt in de tent.

Bron: www.alkmaar.nl > persberichten