In de Geestmolen uitgave van augustus 2010 informeerden we u uitgebreid over de voortgang van deel project Hoefplan uit het Alkmaarse Waterplan. Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen. In  de Stadskrant van 27 oktober 2010 stond een ingekomen kapvergunning gepubliceerd voor een officieel totaal van 42 bomen.

Binnen bovengenoemd aantal zijn de nodige bomen inbegrepen die reeds eerder werden gekapt, terwijl sommige bomen met een diameter van minder dan 20 cm juist zijn weggelaten. Zij vallen soms buiten de vergunningsaanvraag.
Het gaat om de onderstaande ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning:
- Bloemaertlaan: drie esdoorns en twee iepen. Voor aanleg van wadi’s: twee sierappelen
- Honthorstlaan: acht esdoorns, twee essen, één lijsterbes en één sierkers
- Schelfhoutlaan: Voor aanleg van wadi’s één iep in middenberm
- Terborchlaan: vijf iepen
- Tethart Haagstraat: zeven meelbessen en
- Weissenbruchstraat: tien meelbessen.

Wet- en regelgeving
Per 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht geworden. Hiermee is voor buitenruimten nu één alles tegelijk dekkende vergunning per locatie nodig. Wat vóór 1 oktober 2010 een separate kapvergunning heette, is nu een omgevingsvergunning. Zodoende werd de kapverordening ook aangepast. Helaas konden wij voor omwonenden onderaan de gepubliceerde ingekomen omgevingsvergunning van 27 oktober 2010, geen mogelijkheid meer vinden tot - persoonlijke - inzage en zienswijze- of bezwaar indiening. In de vorige situatie van een kapvergunningen was dat nog wél mogelijk. 

Bloemaertlaan
- langs het noordelijke gedeelte worden drie esdoorns vervangen door drie nieuwe bomen.
Hier, zoals op meerdere locaties in de wijk, worden bomen met een slechte of matige toekomstverwachting vervangen door gezonde, nieuwe bomen. Het brede trottoir wordt omgezet in een grasveld.
- langs de westkant (bewonerszijde) van deze laan worden drie reeds gekapte iepen vervangen door zuilvormige iepen.
- in de drie langste groenstroken tussen de hofjes in moeten voor wadi’s en mogelijk ook voor verplaatsen van twee ondergrondse vuilniscontainers in totaal zes sier/dragende appelbomen wijken. Tijdens de graafwerkzaamheden zal worden geprobeerd om deze bomen zoveel mogelijk te behouden. Als compensatie volgen rond de wadi’s nieuwe aanplanten van vier goudelzen, vier goud berken, vier zwarte berken en vijf moeras eiken

Honthorstlaan
- langs de oostkant staan vijf esdoorns in de groenstroken bovenop het bestaande riool. Tijdens de uitgraafwerkzaamheden van dit overbodig riool wordt beslist of deze esdoorns zo ongeschonden mogelijk te redden zijn. Het nieuwe vuilwaterriool komt onder het voetpad vóór de huizen. De groep van vier essen op het trottoir wordt vervangen.
- voor de ingangen van ‘Molenzicht’ en ‘Duinzicht’ worden drie esdoorns vervangen.- Nieuwe aanplanten op de Honthorstlaan worden twaalf eenstijlige meidoorns, drie varenbeuken en drie Amerikaanse krenteboompjes.

Schelfhoutlaan
- In de middenberm verdwijnen voor wadi’s drie iepen, waarvan er twee verplaatst zullen worden naar het begin en einde van deze bomenrij, waar de groenstrook wordt uitgebreid.

Terborchlaan
- voor huisnummer 27 verdwijnt één iep, welke wordt vervangen.
- voor huisnummers 13, 15 en 40 waren reeds de resterende vier iepen (uit de vergunning) gekapt, met vervanging van drie sierperen.

Tethart Haagstraat
Alle meelbessen verdwijnen door ziekte of korte levensverwachtingen en worden vervangen door sierkersen.

Weissenbruchstraat
Vanwege bovengrondse regenwater afkoppeling, ziekte of korte levensverwachting verdwijnen  alle bomen en worden vervangen door veldesdoorns en aan de koppen van de straat door sierpeer.

Kapplan
Zie de A4 tekening in het midden van dit blad.
De meeste bomen die onderdeel zijn van de ontkoppeling werden hier ingetekend. De vette zwarte stippen zijn de te kappen bomen. Bomen die in het verleden reeds gekapt zijn worden aangegeven met een kruis, de te verplanten bomen met een extra kring.
In totaal worden er 62 nieuwe bomen aangeplant, hopelijk in een flink formaat.
In februari 2011 komt de gemeente met een huis-aan-huis folder, inclusief bijzonderheden over de uitvoering van dit project

Martien de Bruijn
Werkgroep Groen

Bron: De Geestmolen, november 2010
 

 {linkr:related;keywords:wadi;limit:5;title:Related Articles}