Onze buurt is als ‘pilot’ aangewezen voor een andere wateropvang en waterbezinking. Voor de andere wijze van wateropvang en waterbezinking worden straten en stukken groen anders ingericht. Er komen grindstroken in de weg voor wateropvang en ronde verkeersdrempels, zogeheten ‘punaises’, op de kruispunten.

De benodigde vergunningen voor de verkeersmaatregelen vallen hoogstwaarschijnlijk onder de aangevraagde omgevingsvergunningen vallend onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen met achterliggende deelplannen kunnen niet ingezien worden.

Pilot Grindstroken
In bijna in alle straten komen ‘grindstroken’ midden in het wegdek. Deze stroken bestaan uit grind, gebonden in epoxyhars en worden ‘Granudrain’ genoemd. Deze 60 cm brede stroken dienen om het straatwater op te vangen en ter plekke te laten bezinken. Het (overtollige) water wordt vervolgens via waterdoorlatende afvoerbuizen afgevoerd naar de omringende sloten. Deze wijze van afvoer is volgens de gemeente nieuw in Nederland. Gegevens over de duurzaamheid van het Granudrain of de milieu-effecten hiervan zijn niet bekend.

Aanleg punaises
In januari 2008 heeft de gemeente de uitgewerkte plannen voor verkeersdrempels gepresenteerd aan de buurt. Deze zijn in De Hoef West al grotendeels aangelegd. De gemeente wil nu ‘punaises’ op de kruispunten aanleggen. Een ‘punaise’ is een bolle verhoging in de weg die voldoende hoog en breed moet zijn zodat er niet snel omheen of overheen gereden kan worden.
Het is bij de gemeente bekend dat deze punaises gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders en fietsers. Zeker bij nat of glad weer. Slechts één fietser kan tegelijkertijd om de punaise heen rijden. Fietsers in tweetallen, zoals schoolgaande jeugd, kunnen dit niet. Door onze buurt loopt een zeer drukke fietsroutes (tot 5000 fietsers per dag). Het Buurtoverleg heeft haar bedenkingen geuit over de aanleg van punaises in plaats van drempels.

Sneeuwbestrijding
Het water ter plekke te laten bezinken past in de landelijke trend van waterhuishouding. Hier kleven echter ook nadelen aan. De grindstroken in het midden van de weg kunnen niet goed schoongeschoven worden bij sneeuwval. Gegeven de straatbreedte zullen automobilisten met één zijde door de grindstroken rijden die hierdoor spekglad kunnen worden. Ook de punaises kunnen niet schoongeschoven worden. Er mag bij de afkoppeling ‘beperkt gestrooid’ worden wat inhoudt dat de gladheid niet optimaal bestreden kan worden. Het Buurtoverleg heeft hierover haar bezorgdheid geuit bij betreffende ambtenaar van het waterplan.
Voor de doorgaande wegen Bloemaertlaan en Schelfhoutlaan zijn er extra beperkingen in verband met de afwatering op de naastgelegen wadi’s. Strooizout heeft een nadelig effect op de benodigde wadi vegetatie en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Dit komt de verkeersveiligheid voor deze doorgaande wegen niet te goede.

Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Bron: De Geestmolen, november 2010

 {linkr:related;keywords:wadi;limit:5;title:Related Articles}