Bijgevoegd twee foto’s van het groen dat de gemeente wil vervangen door wadi’s (vochtige greppels) en gras.
Het betreft groen dat na hevige protesten uit de buurt en ingrijpen van de gemeenteraad gespaard is gebleven bij het Groenreconstructie plannen (‘opknappen van de buurt’) in 2005. Ook toen wilde de gemeente het groen kappen om te vervangen door gras dat goedkoper is in onderhoud.
Het buurtoverleg is voor ontkoppeling van het regenwater van het riool zoals dat in de andere wijken gedaan is. Er is echter grote weerstand tegen de ‘extra’s’ die de gemeente erdoor wil drukken (‘aanleg nieuw watersysteem’) die ten koste gaan van de verkeersveiligheid en het bij de Groenreconstructie gespaarde groen in de wijk. De gemeente komt haar afspraken niet na want er zouden geen bomen of struiken gekapt worden bij deze extra’s die slechts een ‘optie’ zouden zijn:  “Bij weerstand of dreigende kap van groen zullen de plannen niet doorgaan”. Ondanks protesten drukt de gemeente de plannen er echter tóch door zonder de buurt over de gevolgen van deze plannen geïnformeerd te hebben.

Zie ook onder downloads het bezwaar en de bedenkingen die naar de gemeente zijn gestuurd van uit het Buurtoverleg.

  

{linkr:related;keywords:wadi;limit:5;title:Related Articles}