ALKMAAR - Groot feest in de Weissenbruchstraat op woensdagmiddag 5 september. Het is de eerste straat in De Hoef waar het regenwater voortaan via het zogeheten Granudrain Rain System wordt afgevoerd. Sterker, het is de eerste straat in Nederland.

Deze waterscheiding heeft eerder tot tweespalt geleid in de buurt. En daarom tot uitstel. Maar nu de eerste straat klaar is zijn er andere klachten.
,,De buurt baalt als een stekker’’, meldt buurtbewoner Arjan Gelder, die zegt namens meerdere bewoners te spreken. ,,Het werk aan onze straat zou twee maanden duren. Maar dat zijn er vier geworden. Net als je dacht dat alles klaar was, dan ging de straat weer open. Bovendien is de straat een stuk smaller geworden en zijn er minder parkeerplaatsen teruggekomen. En er is totaal niet over gecommuniceerd.’’


Gelder ziet dit als een schaduw over de feestelijke gebeurtenissen van vanmiddag. Maar de gemeente ziet het toch anders en heeft bovendien goed nieuws voor Arjan Gelder en andere bewoners van de Weissenbruchstraat. ,,Vanaf het begin zijn er wel degelijke gesprekken geweest met een afvaardiging van de bewoners en is er duidelijk gemaakt wat er ging gebeuren’’, aldus een woordvoerster van de gemeente namens de projectleider. ,,De 50 km-weg is een 30 km-weg geworden, en daarom versmald, om te bevorderen dat er snelheid wordt geminderd. Dat het project helaas langer heeft geduurd heeft te maken met allerlei externe factoren, waar wij geen invloed op hadden. Technische problemen, late leveringen enzovoort. Maar we betreuren het wel.’’
En wat is het goede nieuws voor de bewoners? ,,We zullen het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Er komen er zeven bij. Daarvoor moet wel één boom wijken en dat moet officieel nog worden geregeld. Maar we verwachten dat dat wel goed komt.’’
Het waterplan is bedoeld om regenwater op te slaan en niet via het riool af te voeren. Het opgevangen water zorgt ervoor dat de groenvoorziening geleidelijk wordt voorzien van water en verzilting wordt tegengegaan. In De Hoef niet onbelangrijk. De wijk is gebouwd op zandgrond en extreem regenwater, dat in de toekomst wordt verwacht, zou direct afketsen op die zandgrond en voor wateroverlast zorgen. En er zijn nog legio voordelen.
Woensdagmiddag om half drie zal 20.000 liter water uit een tankwagen worden gestort. Met deze ’plaatselijke plensbui’ opent wethouder Jan Nagengast de Weissenbruchstraat nieuwe stijl.

Bron: NHD