Waterontkoppeling

De Hoef in verzet tegen gemeente

DOOR RUUD SCHMITZ
ALKMAAR - De buurt wil wél een waterontkoppeling, maar niet de extra's die dat met zich mee brengt. Die zijn gevaarlijk en gaan ten koste van veel groen, waaronder tientallen bomen van het eerste uur. Het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' probeerde dat de raadcommissie stedelijke ontwikkeling en beheer nog eens duidelijk te maken.

Buurtoverleg De Hoef probeert alsnog een bezwaarschrift in te dienen tegen de extra’s die bij de waterontkoppeling horen. 95 procent van de betrokken buurtbewoners ziet niets in wadi’s, de groenreconstructie of grindstroken in de weg. De waterontkoppeling moet ervoor zorgen dat regenwater niet meer rechtstreeks het riool instroomt.

Het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' is een groot voorstander van waterontkoppeling. Hierdoor kan het vuile afvalwater gescheiden worden van het hemelwater. Waterontkoppeling past ook in het landelijke beleid. In verschillende wijken in Alkmaar is dit al met succes uitgevoerd.
Echter alleen voor onze specifieke buurt heeft de gemeente andere plannen met allerlei extra's die ten koste gaan van de verkeersveiligheid en het tijdens de groenreconstructie van 2006 gespaarde het groen in de wijk. Er is aangekondigd dat hiervoor géén bomen gekapt zouden worden en dat als mensen bezwaren hadden, bijvoorbeeld tegen wadi's, deze extra's geen doorgang zouden vinden. In november 2009 presenteerde de gemeente een plan met wadi's plus het in 2006 afgeserveerde Groenreconstructieplan waardoor er veel bomen en bosschages zouden verdwijnen. Een reactie geven mocht, maar er was geen mogelijkheid tot het indienden van bezwaren.

Bijgevoegd twee foto’s van het groen dat de gemeente wil vervangen door wadi’s (vochtige greppels) en gras.
Het betreft groen dat na hevige protesten uit de buurt en ingrijpen van de gemeenteraad gespaard is gebleven bij het Groenreconstructie plannen (‘opknappen van de buurt’) in 2005. Ook toen wilde de gemeente het groen kappen om te vervangen door gras dat goedkoper is in onderhoud.
Het buurtoverleg is voor ontkoppeling van het regenwater van het riool zoals dat in de andere wijken gedaan is. Er is echter grote weerstand tegen de ‘extra’s’ die de gemeente erdoor wil drukken (‘aanleg nieuw watersysteem’) die ten koste gaan van de verkeersveiligheid en het bij de Groenreconstructie gespaarde groen in de wijk. De gemeente komt haar afspraken niet na want er zouden geen bomen of struiken gekapt worden bij deze extra’s die slechts een ‘optie’ zouden zijn:  “Bij weerstand of dreigende kap van groen zullen de plannen niet doorgaan”. Ondanks protesten drukt de gemeente de plannen er echter tóch door zonder de buurt over de gevolgen van deze plannen geïnformeerd te hebben.

Zie ook onder downloads het bezwaar en de bedenkingen die naar de gemeente zijn gestuurd van uit het Buurtoverleg.

  

{linkr:related;keywords:wadi;limit:5;title:Related Articles}