Waterontkoppeling

Onze buurt is als ‘pilot’ aangewezen voor een andere wateropvang en waterbezinking. Voor de andere wijze van wateropvang en waterbezinking worden straten en stukken groen anders ingericht. Er komen grindstroken in de weg voor wateropvang en ronde verkeersdrempels, zogeheten ‘punaises’, op de kruispunten.

In de Geestmolen uitgave van augustus 2010 informeerden we u uitgebreid over de voortgang van deel project Hoefplan uit het Alkmaarse Waterplan. Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen. In  de Stadskrant van 27 oktober 2010 stond een ingekomen kapvergunning gepubliceerd voor een officieel totaal van 42 bomen.

Over de start van Waterplan Alkmaar, project Hoefplan, informeerden we u al sinds De Geestmolen uitgave van november 2008. Daarna volgde een gemeentelijke brochure in november 2009. Inmiddels heeft de gemeente over dit waterplan weer een huis-aan-huis folder gedistribueerd van Juli 2010, uitsluitend bestemd voor bewoners uit betreffende straten. Mocht u buiten dit folderbereik zijn gevallen en toch op de hoogte willen blijven, bekijk dan bijgevoegde situatie-schets uit de gemeentelijke brochure en aangevuld met de visie van Geestmolen Werkgroep Groen.

De Hoef krijgt een facelift. De wijk krijgt een meer open, landelijke structuur met veel aandacht voor groen en water. De herinrichting van De Hoef – Project Hoefplan – is een pilot en dient mogelijk als blauwdruk voor andere wijken in Alkmaar. Het project valt samen met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in De Hoef. Als alles mee zit beginnen de werkzaamheden in het najaar van 2010.