Alkmaar - 
Alkmaar en de woningbouwcorporaties gaan extra aandacht schenken aan De Pet-Eilandenbuurt-Spilstraat in Alkmaar-Noord, de Rivierenbuurt in de Oudorperpolder, de Hoef-Zuidoost en Kooimeer.

Deze buurten behoren weliswaar niet tot de veertig 'krachtwijken' van oud-minister Vogelaar, maar kampen wel met vergelijkbare problemen.

Vanuit het programma Buurtgericht Samenwerken, waarin gemeente, politie en woningcorporaties samenwerken, is voor deze wijken het projectplan 'Meedoen in de buurt' opgesteld. Het college van b en w heeft ingestemd met het plan op basis waarvan corporaties en gemeente de komende vier jaar extra gaan investeren. 

Gepubliceerd op 02 januari 2009, 18:30
Laatst bijgewerkt op 02 januari 2009, 18:57 

Voor meer nieuws zie de Alkmaarsche Courant van 3 januari
Klik hier voor de online versie