De stadspartij Leefbaar Alkmaar wil dat buslijn 22 over de Hobbemalaan in De Hoef een extra bushalte krijgt. De afstand tussen de haltes bij de Vrijheidskerk en winkelcentrum De Hoef is behoorlijk groot. Een extra halte op de Hobbemalaan kan de loopafstand voor de reizigers verkleinen.

De buslijn kwam vorig jaar weer terug door de wijk De Hoef. In 2007 waren er financiële mogelijkheden om het openbaar vervoer te verruimen. De gemeenteraad koos onder andere voor het terughalen van buslijn 22 over de Hobbemalaan. De bushalte bij basisschool De Driemaster is - als gevolg van de veilige schoolzone - buiten gebruik gesteld. Het bushaltebord staat er echter nog wel. De afstand tussen de haltes bij de Vrijheidskerk aan het begin van de Hobbemalaan en het winkelcentrum De Hoef is erg groot. Dit leidt tot frustraties van busreizigers, vooral iPABO-studenten, die dagelijks de buiten gebruik zijnde bushalte bij De Driemaster passeren. De vraag van Leefbaar Alkmaar is of het college wil overleggen met Connexxion over de mogelijkheid van een extra bushalte op de Hobbemalaan tussen de Vrijheidskerk en winkelcentrum De Hoef, zonder daarbij de veilige schoolzone van De Driemaster aan te tasten.

Die veilige schoolzone bij De Driemaster is in juni 2006 gecreëerd op verzoek van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar. Na constructief overleg tussen de verkeerscommissie van De Driemaster, de gemeente en de politie is er een oplossing bedacht voor de onveilige verkeerssituatie aldaar. De oplossing bestaat onder andere uit de aanleg van een middenstrook zodat de kinderen overzicht houden en veiliger kunnen oversteken. Ouders kunnen hun kinderen voortaan in en uit laten stappen op de aangelegde ’Kiss and Ride’ plaatsen aan de Gabriël Metsulaan. Ouders en kinderen en uiteraard ook de school zijn tevreden over deze oplossing. Nu nog een extra bushalte op de Hobbemalaan en dan is iedereen tevreden, stelt Leefbaar Alkmaar.