[Alkmaarsche Courant, 19 april 2006]
ALKMAAR -
Er moet nog veel gebeuren, maar zo langzamerhand worden de contouren van de moskee aan de Mesdaglaan in de Alkmaarse wijk De Hoef duidelijk. De moskee is van de Surinaamse Moskeevereniging AI-Islam. Imam M. Anwar Ali vertelt dat binnenkort de koepel en de minaret het casco van het gebouw zullen completeren. Dan is het aan de leden van de vereniging zelf om de moskee af te bouwen. Anwar ijvert al sinds begin jaren '80 voor de komst van een Surinaamse moskee. De leden van deze moskeevereniging zijn weliswaar zeer welkom in de andere moskeeën in Alkmaar, maar het euvel is dat daar niet in het Nederlands wordt gepreekt.


Foto JJFoto/Erwin Neles