[Alkmaarsche Courant, 20 februari 2006]

OPA was tegen kantoren, maar stemde toch vóór kantoren. Het CDA stemt voor om de vaart erin te houden. Van wethouder Van Vliet weten we dat bij graag bouwt en weinig aandacht beeft voor de leefbaarheid. Als burger vraag je je steeds meer af wie nu de macht beeft in Alkmaar. Zijn dat de burgers en de gemeenteraad of zijn dat de projectontwikkelaars en bet college?

Er moet gebouwd worden voor jongeren maar dat is economisch niet rendabel. Liever prestigieuze torenflats dan een park (zoals nabij de Westrand). Ik hoop dat de Alkmaarse bevolking een wijze keus maakt bij de komende verkiezingen en eens goed kijkt naar wat de afgelopen vier jaar gebeurd is in Alkmaar onder bet bestuur van OPA, PvdA en CDA.

Ik geef de mensen in de Bergerhof gelijk: liever woningbouw dan nog meer leegstaande kantoren, ook al leveren kantoren op termijn meer op voor de projectontwikkelaar.

RENS KLEVERLAAN 
Alkmaar