Afdrukken

[A9, 19 januari 2006]

ALKMAAR - Alkmaar bereikt binnen niet al te lange tijd misschien wel de grens van 100.000 inwoners.
Dat stelt burgemeester Marie van Rossen. Van Rossen denkt echter niet dat zij als burgemeester van Alkmaar nog het bereiken van de 'magische 100.000' zal meemaken.
Zij zei dit in reactie op de voortgangs- rapportage woningbouwproductie.>

375 WONINGEN IN 2005 
In Alkmaar werden in 2005 375 woningen gereed gemeld, waarvan 10 procent tot de sociale woningbouw behoort.
Alkmaar heeft met het Rijk afgesproken in de periode 2005-2009 in totaal drieduizend woningen te realiseren.
In de Regionale Woonvisie stelt Alkmaar daarnaast 3400 woningen te willen realiseren.> 

VERTRAGINGEN
De bulk van deze woningen moet de komende jaren worden gebouwd, aldus de gemeente.
'We zitten op schema', aldus wethouder Simon Binnendijk.
Of het echter lukt de grote bulk echt te bouwen, is deels afhankelijk van eventuele bezwarenprocedures, aldus de wethouder. 'Die kunnen voor vertragingen zorgen.'< EPILOOG

Of Alkmaar inderdaad de honderdduizend haalt is nog de vraag. De bevolkingsgroei loopt veel harder terug dan verwacht en zal binnen tien jaar leiden zelfs stoppen.
Daarnaast is Alkmaar al volgebouwd en alleen ongepaste hoogbouw kan de wens om tot de honderdduizend te komen inwilligen.

De drang om koste wat het kost tot de honderdduizend te komen vanuit de gemeente en de provincie is niet verwonderlijk. Dit heeft alles te maken met subsidies voor grote steden en een verhoogd inkomen voor de politici.

Leefbaarheid is in deze ondergeschikt, alle inbreilocaties moeten benut worden en liever huizen dan broodnodige sociale voorzieningen of groen. 
Jammer maar de Alkmaarders moeten er helaas toch aan geloven tenzij men bewust kijkt wat de verschillende partijen voor ogen hebben bij de komende verkiezingen. De PvdA gaat voor hoogbouw, zoveel is zeker, maar of de burger bewust gaat kiezen op 7 maart is maar de vraag.
De ervaring leert dan het merendeel blindelings 'landelijk' stemt en niet kijkt wat deze partijen in de gemeente te doen of kijkt naar wat lokale partijen te bieden hebben.

Het zal spannend worden.