Afdrukken

[Noordhollands Dagblad; 14 januari 2006]

Van onze verslaggever Roel van Leeuwen
Alkmaar-De crisisopvang voor dak- en thuislozen aan de Jan de Heemstraat in de Alkmaarse wijk De Hoef gaat verdwijnen. De stichting DNO-Onderdak wil de crisisopvang voortaan in woningen, verspreid door heel Alkmaar, laten plaatsvinden.

Er staat heel wat te gebeuren op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen in Alkmaar. Het is de bedoeling dat de dak- en thuislozenopvang binnen drie jaar helemaal uit de Jan de Heemstraat verdwijnt. 

Nog voor het eind van het jaar verdwijnen de crisisopvang en de postadressenservice. Het gebouw Het Heem van DNO onderdak is voor tweehonderd personen het postadres. Drie keer per week kunnen dak- en thuislozen er hun post ophalen. Voor de postadressenservice zoekt de stichting een andere locatie.

Voor de crisisopvang wil de stichting 26 tot 30 woningen in Alkmaar en Heerhugowaard huren van woningstichtingen. Dit is al langer een wens, zegt directeur Joke Stevenhuysen. ,,De mensen in de crisisopvang hebben vaak al zelfstandig gewoond. Ze zitten nu in een zeven keer 24-uursvoorziening, maar daar doe je die mensen eigenlijk tekort mee. Ook kunnen de mensen hier geen bezoek ontvangen.''

De nachtopvang aan de Jan de Heemstraat zal op termijn ook verdwijnen. Maar in de loop van dit jaar, als de crisisopvang is verdwenen, zal de nachtopvang eerst worden uitgebreid tot een voorziening die het hele jaar open is.

Op dit moment is er al een nachtopvang in de wintermaanden (van december tot april). Deze nachtopvang, een opvang voor daklozen van 21 uur 's avonds tot 9 uur de volgende ochtend, kan door het uitplaatsen van de crisisopvang straks het hele jaar door open zijn. De nachtopvang heeft plaats voor 24 mensen. De Alkmaarse politiek heeft al geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de nachtvoorziening.

De reden dat de voorzieningen van DNO-Onderdak uit de Jan de Heemstraat verdwijnen is dat het gebouw onvoldoende capaciteit heeft. Met het huidige gebouw kan slechts aan 200 mensen hulp worden geboden, terwijl er zich jaarlijks 400 mensen melden bij de stichting.

Daarnaast voldoet het pand niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom heeft DNO-Onderdak het gemeentebestuur gevraagd mee te werken aan de plannen. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de gemeente samen met DNO-Onderdak op zoek gaat naar een geschikte locatie voor de nachtopvang.

Alle omwonenden van Het Heem worden per brief geïnformeerd. Daarnaast organiseert DNO-Onderdak binnenkort een overleg met de buurt.