[Noordhollands Dagblad; 31 december 2005]

Van onze verslaggever
Alkmaar - Het aantal inwoners van Noord-Holland groeit de komende vijfentwintig jaar veel minder sterk dan tot voor kort werd aangenomen. Toch blijft de woningbehoefte groot, verwachten onderzoekers van de provincie. Vooral in het zuiden van Noord-Holland.

De trend van een minder sterke groei van de bevolking wordt de laatste jaren veroorzaakt door een daling van de buitenlandse migratie, met name door een afname van het aantal asielzoekers.

Onderzoekers verwachten dat er daardoor ook in de komende jaren minder Noord-Hollanders bijkomen dan eerder werd voorzien. Drie jaar geleden werd nog een inwonertal van 2,8 miljoen in 2020 voorspeld, inmiddels is de prognose met bijna 64.000 neerwaarts bijgesteld. Noord-Holland heeft nu circa 2.595.000 inwoners. Dat zijn er al 17.500 minder dan in 2002 werd voorspeld.

Dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook het voorziene tekort aan woningen tot het verleden behoort. De woningbehoefte blijft onder meer door de steeds verder gaande individualisering van de samenleving. Het aantal mensen per woning daalt. Het aantal huishoudens zal zelfs groter zijn dan de bevolkingsgroei in Nederland, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwacht wordt dat de arbeidsmigratie uit westerse landen en andere delen van Nederland toeneemt. Er ontstaat een trek naar economisch sterke gebieden met veel werkgelegenheid, zoals Amsterdam Zuid-Oost, Schiphol, de Zaanstreek en de IJmond. De onderzoekers gaan er vanuit dat in Noord-Holland jaarlijks 13.000 woningen gebouwd moeten worden om in de behoefte te kunnen voorzien.

Bedenkingen

Het rare is dat ondanks dat er de komende jaren flink wat minder nieuwe inwoners komen dan vooraf verwacht was, er toch volop gebouwd moet gaan worden in Alkmaar.
Nu is er natuurlijk niets tegen betaalbare nieuwbouw voor groepen die al naar jaren naar een zelfstandige woning verlangen (huur of koop).

Het probleem in Alkmaar is dat er naast de Vroonermeer-Noord eigenlijk geen bouwlocaties meer zijn.
Desondanks moeten er ruim 5.000 extra woningen komen waarvan 600 tot 660 in de Vroonermeer-Noord.
De overige huizen dienen te komen op 'inbrei' locaties zoals speelveldjes en parken en op 'renovatie' plaatsen waar de oude huizen verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwbouw, in de regel in d evorm van flats die fors hoger zijn dan de bestaande bouw.

Helaas worden er onvoldoende woningen gebouwd voor de groep waar de woningnood hoog is: voor starters en voor minder bedeelden: sociale huur- en koopwoningen. Het liefst eengezinswoningen.

Dit alles gaat ten koste van de karakters van de buurten en de leefbaarheid. Extra wrang is dat er in de omliggende gemeenten voldoende gebouwd wordt om ook de groei van de Alkmaarse bevolking op te vangen.

Een goede reden zou kunnen zijn is dat Alkmaar net geen 100.000 inwoners heeft. De vraag rijst of extra inkomsten die een 'grote' stad van het Rijk krijgt opweegt tegen de leefbaarheid in de stad.