Afdrukken

[Noordhollands Dagblad; 7 december 2005]

Reactie op de stelling van de week: Alkmaars “groen” is heilig.

Het woord “heilig” is afgeleid van “heel”, iets heels, iets compleets, iets dat af en gaaf is. Dat kan je heel goed stellen over de natuur. Als de mens niet ingrijpt, zorgt de natuur geheel voor zichzelf. De mooiste natuurgebieden zijn die gebieden waar de mens zo weinig mogelijk doet. Zo houd ik bijvoorbeeld ontzettend van de duinen, omdat je er zeer veel planten en dierensoorten tegen kunt komen. Ik loop daar al 25 jaar zeer regelmatig. Ik heb er veel planten en dieren leren kennen, en dat gaat nog steeds door. Ook is het er rustig en stil, als er tenminste geen vliegtuigen zijn. Een ideaal oord om bij te komen van het drukke stadse leven. De natuur is voor mij heilig.

De Bergermeerpolder, het groene gebied tussen Egmond aan den Hoef, Bergen en Alkmaar, is ook nog tamelijk mooi en gaaf. Het is nog geen echte natuur, maar je kunt er wel genieten van zeer fraai uitzicht en de stilte, die je vaak met allerlei vogels blijkt te delen: eenden, meeuwen, patrijzen enzovoort. Er is hier een Landinrichting aan de gang (dat heette vroeger een ruilverkaveling). Er was door de rijksoverheid een Strategisch Groen Project van gemaakt, hier moest de natuur voorrang krijgen. De Landinrichtingscommissie heeft dit totnogtoe niet waargemaakt. Er is steeds meer bollengrond bijgekomen en het water wordt volgens de voorstellen niet schoner maar vuiler. Allemaal menselijke ingrepen, die de natuur geweld aandoen. Terwijl je hier met het schone duinwater prachtige nieuwe natuur kunt laten ontstaan. Volgens Groen Links moet je dit gebied niet steeds verder aantasten en ontheiligen, maar de natuurlijke potenties ervan benutten. Je zou van de duinen naar de stadsrand een brede strook natuurgebied moeten maken. Waar je als stedeling zó in kunt gaan wandelen.

Niet alle groen is heilig. Een weiland of akker bevat tegenwoordig minder planten- en dierensoorten dan steden. Door ecologisch beheer van stadsgroen kan je ook in de stad de natuur meer kansen geven. Parken als de Egmonderhout of de Rekerhout zijn voor mij persoonlijk ook tamelijk heilig. Ik voel mij er thuis. Ik voel mij er meer mens, onderdeel van de natuur. In de nog te bouwen nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord zou ook een nieuw ecologisch kerngebied aangelegd moeten worden. 

Gewoon onderhoudarm stadsgroen geeft mij helemaal niet het gevoel dat ik erin thuis hoor. Het bestaat vaak uit van die lage, monotone struikplantsoentjes, waar bijna geen wilde dieren en planten in te ontdekken zijn. Het heeft alleen maar een bepaalde kleur, “groen”. Veel opwindends valt er verder niet over te vertellen.

Kortom, mijn stelling is: Alkmaarse natuur is heilig, Alkmaars groen is groen.

Feiko van der Veen
Fractie-assistent Groen Links Alkmaar