[Alkmaars Weekblad; 27 april 2005]

Rens Kleverlaan (uiterst links) snijdt de taart aan om het tienjarig bestaan van Buurtoverleg De hoef Geestmolen te vieren. Op de achtergrond kijken de wethouders Godijn en Kloos goedkeurend toe. Renate Heijstra staat uiterst links. Foto: Fotostudio Starfield.

[Opmerking: De taart wordt aangesneden door Rens Kleverlaan en Jan Louter. Daarachter staan de wethouders Godijn, Kloos en Meijer. Rechts staat Monique Andela.]

 

ALKMAAR -Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen bestaat tien jaar. In die tien jaar hebben de bewoners hun wijk steeds leefbaarder zien worden en dat werd afgelopen zondag op grootse wijze gevierd. Samen met voorzitter Rens Kleverlaan en Renate Heijstra wordt nog één keer achterom gekeken. "Daarna richten wij ons weer op de toekomst."

Zoals de meeste organisaties is ook het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen uit onvrede ontstaan. Toen in de Hoef een muziekcentrum zou komen vreesden de buurtbewoners dat de daarbij behorende horeca tot overlast zou leiden. De buurt won het pleidooi en nu staat er alleen een muziekcentrum waarin door heel veel musici naar hartelust wordt geoefend. "Van enige overlast is nu totaal geen sprake", weet Rens Kleverlaan te vertellen : Andere wapenfeiten van het Buurtoverleg zijn het plaatsen van netten op de platte daken zodat de kauwen geen stenen meer kunnen oppikken en op de auto's laten vallen.

Hoewel het Buurtoverleg zich menigmaal tegen plannen van de gemeente heeft verzet, zijn de banden daarmee uitstekend. Dat bleek ook afgelopen zondag toen een aantal wethouders samen met de buurtbewoners een taart ter gelegenheid van de tiende verjaardag aansneden. Renate Heijstra: "Er wordt niet alleen naar ons geluisterd, er wordt ook rekening met onze wensen gehouden. Werd er vroeger nogal eens ad hoc op bepaalde zaken gereageerd, tegenwoordig hebben we een gestructureerd overleg en dat werkt wel zo prettig. Onze bewoners informeren we middels het blaadje De Geestmolen, dat vier keer per jaar uitkomt. Daarin staan alle actuele zaken die voor de leefbaarheid in onze wijk van belang zijn."

Piekfijn

Rens Kleverlaan legt uit dat het overleg in werkgroepen is onderverdeeld. " Zo heeft de werkgroep speel voorzieningen nog onlangs gewedijverd voor het opknappen van het speeltuintje aan de Honthorstlaan. Dat was een beetje in verval geraakt en ziet er, nadat de wethouder het vorig jaar opnieuw heeft geopend, weer piekfijn uit. Tevens werd daar een beeldje van Riet van Veen geplaatst. Riet is één van onze wijkbewoners, dus het is een beeldje van de wijk aan de wijk."

Wat de speelvoorzieningen betreft heeft de werkgroep straks nog aardig wat pijlen op haar boog: Renate Heijstra: "Het bouwplan Geestmolen nadert zijn voltooiing en met de 450 woningen die daar komen houdt het natuurlijk niet op. Daar mogen best wel wat voorzieningen komen wil het een leefbaar stukje De Hoef. zijn. Speelvoorzieningen schieten er bij de huidige inbreilocaties nog wel eens bij in. Gelukkig speelt de gemeente Alkmaar hierin een actieve rol."

Wat de veiligheid in de wijk betreft is er regelmatig overleg met de politie. Zo worden binnenkort een aantal stegen van toegangsdeuren voorzien omdat die dag en nacht door fietsers en bromfietsers als sluiproute en racebaan worden gebruikt.

Bomenkap

Wat het groen in de wijk betreft maakt men zich nu het meest zorgen over het gemeenteplan dat voorziet in de kap van 170 bomen, waarvan er maar 70 terug zullen komen. Maar het meest loopt de wijk te hoop vanwege de plannen om ook alle struiken in het openbaar groen te vervangen door gras, "Daar zijn we massaal op tegen."

Met het opvangcentrum voor dak'" en thuislozen wordt regelmatig een constructief overleg gevoerd. "We zijn er beslist niet op tegen dat mensen die tussen het wal en het schip zijn geraakt op een goede manier worden opgevangen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat een dergelijk centrum ook drugsverslaafden aantrekt, waaraan geen onderdak kan worden geboden. Die blijven, als ze teruggewezen zijn, toch nog in de buurt hangen en zorgen wel voor de nodige overlast." Voorlopig zal er voor het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen dus nog genoeg te doen zijn.