[Alkmaars Nieuwsblad; 20 april 2005]

ALKMAAR -
Zondag 24 april viert buurtoverleg De Hoef Geestmolen in Alkmaar West haar tienjarig bestaan. Die dag geeft de feestagenda van tien tot vier uur een rommel/kofferbakmarkt op het trapveldje tussen de Moreelsestraat en Cornelis Begastraat aan.

Prijzen voor verkooppunten bedragen: personenauto € 3,50 en kinderkleedje € 1,50 inclusief lunch. Voor deelname bellen: 512 16 08, Monique Andela. Om dit jubileum een extra dimensie te geven, wordt die zondag het gemeentelijke groenreconstructieplan in De Hoef publiekelijk onder de aandacht gebracht. Deze inhoudelijk nogal onbekende ontwerpen ressorterend onder Parkarchitectuur behelzen een ingrijpende kijk op het onderhoud en beheer van groen. Volgens deze ruimtelijke visie zullen in verschillende delen verspreid over de hele wijk totaal 168 bomen verdwijnen, waarvan een gedeelte wordt herplant. Verder worden veel begroeide perken omgezxet in (soms schaars aangeklede) gazons. Bij de groeninfostal krijgt u via tekeningen en foto's meer inzicht in dit Groenreconstructieplan en zonodig de mogelijkheid om hierop te reageren. Reeds door de wijkbewoners ingevulde reactiefformulieren neemt het buurtoverleg in ontvangst terwijl blanco formulieren beschikbaar zijn.