[Alkmaarsche Courant; 5 april 2005]

ALKMAAR -
Er komt een hek tussen de Willem Hedastraat in De Hoef en het fietstunneltje bij de Fritz Conijnlaan. Het hek moet voorkomen dat kleine kinderen die er op de rand aan het spelen zijn een paar meter naar beneden vallen.

Bewoonster M. Jorritsma van de Willem Hedastraat is al bezig met een afscheiding sinds ze de woning een jaar geleden betrok. Ze woont naast het tunneltje, met slechts een smalle strook gemeentegrond ertussen. Veel kinderen in de buurt spelen er, en op de een of andere manier voelen die zich zeer aangetrokken door de steile afgrond. "Ik roep de hele dag: pas op!", zegt ze.

Dus nam ze een jaar geleden al contact op met de gemeente. Allerlei ambtenaren kwamen kijken. Maar niemand gaf uitsluitsel, er volgde geen 'ja' en geen 'nee'. Jorritsma raakte geïrriteerd, kreeg het gevoel aan het lijntje gehouden te worden.

Toen deze krant afgelopen week navraag deed bij de gemeente, maakte een grote besluitvaardigheid zich meester van de betrokken ambtenaren.

Twee dagen later werd bekend dat er een hek komt. Het wordt besteld, aldus een zegsman. Ook het stukje gemeentegrond wordt afgeschermd.