Afdrukken

[Alkmaarsche Courant; 24 maart 2005]

ALKMAAR -Wethouder Hans v Meijer wil het opbouwwerk in Alkmaar op andere leest schoeien. In een 'voorzet' die de discussie los moet maken, is het uitgangspunt dat bewonersorganisaties zelf moeten kunnen kiezen: zij bepalen welke ondersteuning ze nodig hebben.

Meijer vindt dat nu onvoldoende duidelijk is waar het opbouwwerk zich op richt. Opbouwwerk helpt inwoners, en vooral bewonersorganisaties, bij inspraak en participatie. Begin vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente het anders wil, al leek die opinie vooral ingegeven door de noodzaak te bezuinigen bij Kern 8, de organisatie waar de opbouwwerkers in dienst zijn. De gemeente ‘koopt’ daar uren opbouwwerk in. Besloten werd dat in elk geval veel minder te gaan doen. Het automatisme dat elke bewonersorganisatie ondersteuning krijgt, moest er in elk geval uit.

Dat blijkt ook uit de ideeën die Meijer nu presenteert. Hij komt namens het college van B en W, met een aantal voorstellen. Meijer ziet een rol weggelegd voor een opbouwwerker die als ‘vraagbaak’ kan optreden, een ‘ombudsfunctie’ kan vervullen voor burgers. Meijer denkt aan ‘een oude rot’ die het klappen van de zweep kent. Het zou een halve baan kunnen zijn.

De rol die het opbouwwerk heeft binnen het wijkgericht samenwerken wordt wat Meijer betreft tegen het licht gehouden. Bewonersorganisaties en wijkcoördinatoren moeten samen bepalen welke steun nodig is. Daarvoor is een eigen budget beschikbaar.

Verder kan ondersteuning gegeven worden bij bijzondere projecten. Staat in een bepaalde wijk is groots te gebeuren, een bouwplan of iets dergelijks, dan kan een buurtorganisatie hulp krijgen. Maar de wijk kan zelf bepalen welke ondersteuning, zegt Meijer. Het kan zijn opbouwwerk, maar als de wijk behoefte heeft aan een verkeersdeskundig of bouwkundig advies, dan kan die ook ingehuurd worden. Meijer: "Die flexibiliteit willen we inbouwen."

De wethouder wil dat wijkorganisaties op den duur een eigen budget hebben waarmee ze ondersteuning kunnen financieren. Meijer wil hiermee experimenteren. In 2006 kan één bewonersorganisatie de proef op de som nemen.

Voor de woningcorporaties ziet Meijer ook een rol weggelegd bij het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten en bij het ondersteunen van bewonersgroepen.

Op den duur zal het ook geen automatisme meer zijn dat opbouwwerk bij Kern 8 wordt ingekocht. Bewonersorganisaties en gemeente kunnen ook voor een ander kiezen, en Kern 8 dient zelf ook de 'markt' op te gaan. Meijer wil de organisatie daarvoor wel de tijd geven.

De inspraak start nu. Uitvoering wordt vanaf 2006 verwacht. Opbouwwerk helpt inwoners, en vooral bewonersorganisaties, bij inspraak en participatie. Voor hen is dit een 'must'. Uit onderzoek is gebleken dat de problemen bij Kern 8 te wijten zijn aan het geringe bedrag dat de gemeente betaald voor hun diensten. Eigenlijk zou het tarief verdubbeld moeten worden.
De tarieven gaan fors omhoog maar totale bedrag blijft gelijk dus het kan niet anders dan dat fors beknot wordt op de hulp voor bewonersorganisaties. De helft van de formatieplaatsen bij Kern 8 moet verdwijnen en de Repro Service ligt om deze reden al maanden stil.
Onnodig te zeggen dat de wijk en buurtorganisaties niet blij zijn met deze ernstige aantasting van hulp om wegwijs te worden in de politieke slangenkuil om zo hun wijk en buurten leefbaar te houden...