[Stadskrant 23 maart 2005]

Radio Alkmaar lokaal zond zaterdag 5 maart weer het politiek radiocafé 'De Publieke Tribune' uit. Net als voorgaande keren was de sfeer gemoedelijk en werd er onder het genot van eendrankje gesproken over vier actuele onderwerpen.

Alkmaar 2030

Alkmaar 2030, weliswaar nog toekomst, maar binnen de gemeente krijgt dit onderwerp al aandacht. De details voor dit project moeten nog uitgewerkt en vastgesteld worden, maar de gasten aan tafel beschouwen het groeien van Alkmaar en de woningbouw als een belangrijk aspect voor de lange termijn. John van der Rhee (OPA) attendeerde de anderen er op dat veel groei ook grotestedenproblematiek met zich mee zal brengen. Ook D66 streeft niet naar groei, zo viel Nico Alsemgeest bij. Hoewel de populatie niet toeneemt, verschuiven de leeftijdsverhoudingen wel en neemt het aantal personen per huishouden af. Daardoor zal er behoefte komen aan meerouderenwoningen in een wijk, zodat men 'van de wieg tot het graf' in.dezelfde wijk kan blijven wonen, zo pleitte Jan van Schaik van SP. Anjo van de Ven (Groenlinks) vulde aan dat ook de voorzieningen en milieuvraagstukken van belang zijn. Jan van Schaik riep tenslotte op -vanwege de stijgende huizenprijzen -tot het stellen van garanties zodat Alkmaarders in Alkmaar kunnen blijven wonen, ook de lagere inkomens.

Vrouwvriendelijk

Dan de vraag of Alkmaar vrouwvriendelijk is. Het gesprek tussen Maya Bolte (LA), Jolanda de Bont (WD) en Carolien de Bruijn (PvdA) ging in eerste instantie over de politiek. Leefbaar Alkmaar kiest heel bewust voor een evenredig verdeelde kieslijst. De dames van de andere partijen zien dat als ideaal, maar benadrukten dat hun partij kiest voor kwaliteit boven geslacht. Carolien de Bruijn gaf aan dat zij graag meer vrouwen in het college van burgerneesteren wethouders zou zien. Maya Bolte merkte tenslotte hier over op dat we ons wel eens zouden moeten afvragen waarom vrouwen zo kort in de politiek actief ziJn.

Of Alkmaar in het algemeen vrouwvriendelijk is, daarover waren alle dames aan tafel het wel eens, Alkmaar zet zich behoorlijk in voor zaken als kinderopvang, werkgelegenheid en allochtone vrouwen. Maar het kan altijd beter. Carolien de Bruijn: "We moeten niet zozeer in hokjes denken, Alkmaar moet gewoon mensvriendelijk zijn".

Bruisende stad

Is Alkmaar op gebied van evenementen een bruisende stad? "Wat is bruisend, er is in ieder geval een breed aanbod waaraan nu dankzij Stichting Promotie Alkmaar en anderen veel aandacht wordt geschonken", aldus Henk Foekema, cultuurverkenner bij de gemeente. Anjo van de Ven (Groenlinks) en Carolien de Bruijn (PvdA) missen wel de aandacht in de landelijke media, waardoor Alkmaar op de kaart gezet kan worden. Sportculturen uitgaan kunnen ook een bijdrage leveren aan het bruisen, volgens Anjo van de Ven. Het voorstel van presentator Ron van der Werf om 11 juni -de verjaardag van Alkmaar als stadsfeestdag uit te roepen wordt enthousiast ontvangen. Maar dan wel iets innovatiefs en een ander feest dan de 8 oktoberviering. De vraag blijft wel wie voor de middelen moet zorgen.

Discotheek

Renate Heijstra van Comité Disco Westrand Nee ziet graag een discotheek in Alkmaar, maar niet aan de Westrand. Het gebied heeft als bestemming buitensport en -recreatie. Er zijn volgens het comité voldoende alternatieven te bedenken. Maya Bolte (LA) vindt het jammer dat de gemeente geen eigenaar meer is van de grond van het AZ stadion, want de combinatie AZ-disco zou ideaal zijn, zo net buiten de stad. Naar aanleiding van een vraag van John van der Rhee (OPA) stelde Hans Tanger dat wat de VVD betreft er best een discotheek aan de Westrand mag komen, zolang de ondernemer maar aan de gestelde eisen voldoet en bijvoorbeeld geen overlast voor de omwonenden veroorzaakt.Aan de andere kant vraagt de VVD zich af of een discotheek nog wel zo zinvol is, nu Heerhugowaard ook een discotheek krijgt en met Uitgeest op kleine afstand. Volgens Leefbaar Alkmaar heeft een stad als Alkmaar er gewoon recht op.

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!