[Alkmaarsche Courant; 22 januari 2005]

Zicht over de Huiswaarderbrug in de toekomst volgens architect Ton van Rutten. Rechts een woon- en werkcomplex en links een megabioscoop. Illustratie BRTA


Van onze medewerker Martijn Jorritsma

Alkmaar - Als er wordt nagedacht over de toekomst van Alkmaar dan jeuken de handen van architecten. Ongeremd door bouwregels en welstandcommissies gaan ze stukken verder dan een bestuurder ooit durft te dromen. Zo heeft Ton van Rutten van BRT Architecten zich druk gemaakt over de ringweg rond de stad. ,,Want daar kunnen we veel meer mee.''

De discussie over hoe het verder moet met de groei van de stad richt zich vooral op inbreiplekken en op het aankloppen bij buurgemeenten voor bouwgrond. ,,Want Alkmaar zit aan zijn grenzen. Letterlijk'', zegt de Alkmaarse architect Van Rutten. ,,De plannen zijn er wel, maar ze zijn allemaal incidenteel. Ze gaan over kleine stukjes. Als je echte oplossingen wilt, dan moet je durven verder te kijken.'' Dat verder kijken deed Van Rutten dus met betrekking tot de Ringweg. ,,Voor iedereen is het een noodzakelijk kwaad. Een weg die de stad bereikbaar maakt, maar tegelijkertijd geldt als een barrière. Hij splitst de stad in tweeën.''

Volstrekt onnodig, meent Van Rutten. ,,In plaats van de ring als iets negatiefs te zien, wil ik uitgaan van het positieve. Kijken naar de potentie, daar gaat het om. Het is belangrijk om dan de functie van de weg te koppelen aan andere functies. Jarenlang hebben we alles willen scheiden. Bedrijven en woningen moesten niet bij elkaar. De weg moest afgeschermd. Dat is niet goed. Die gebieden moet je juist vervlechten.''

Vervlechten betekent in de visie van Van Rutten dat je soms de strook asfalt laat uitdijen om pal naast de weg een megabioscoop neer te zetten. Of dat je een reeks hoge flats over een weg heen bouwt. ,,Daarin koppel je dan woonruimte en werkruimte. Vanaf de weg rij je zo de parkeergarage in. Het is een ideale manier om de weg onderdeel te laten uitmaken van de stad.''

Hele woonwijk over de weg
Of soms is het wenselijk om een hele woonwijk over de weg te bouwen. ,,Zo haal je de barrière pas echt weg. Nu zijn woonwijken nog gescheiden door onprettige fietstunneltjes en gevaarlijke oversteekplaatsen. Vanuit De Mare is het in het donker geen pretje om naar de stad te fietsen. Als je door parklandschap en een woongebied kunt blijven fietsen, dan wordt het een stuk prettiger.''

Van Rutten heeft zich vooral gericht op het noorden en westen van de ringweg. ,,Aan de westzijde kan je prachtige dingen doen met de natuur. Laat die ook over de weg heenkomen, zodat je de natuur of cultuurlandschap heel vanzelfsprekend laat overgaan in de stad. Nu zijn die twee gebieden nog gescheiden.''

Nu wordt naar ruimte-oplossingen gekeken buiten de stad. ,,Met als gevolg dat de groene ruimte buiten de stad verrommelt met ongewilde bebouwing. Maar je moet eerst naar de potentie van de stad kijken en niet de gemakkelijkste weg kiezen.''

Het idee is vooral bedoeld als denkrichting. Maar dat betekent nog lang niet dat het ook zal worden uitgevoerd. ,,Daarvoor is durf nodig. Op een gegeven moment moet je kiezen, risico's nemen. En ook moet je een aantal regels los gaan laten.''