[Alkmaarsche Courant; 23 december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -De parochianen van de r.-k. Pius X kerk in De Hoef houden er rekening mee dat tijdens de komende Kerstmis voor het laatst grote vieringen zullen worden gehouden in hun kerk.Zoals het er nu naar uit ziet wordt de liturgische ruimte van de kerk sterk verkleind, omdat het hospice een deel van het gepouw zal Overnemen. Op 25 januari wil het bestuur van de Matthias-Laurentiusparochie waaronder de Pius X valt, de plannen presenteren.

De Matthias-Laurentiusparochie verkeert al geruime tijd in onzekerheid over de toekomst van de vier kerken die ervan deel uitmaken: de Josephkerk aan de Nassaulaan, de Don Boscokerk aan het Geert Groteplein, de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord en de Pius X kerk. Bisdomen parochie zelfwilden de Joseph en de Lacurentius open houden en de Don Bosco en de Pius X sluiten. Vanuit de laatste kerk kwam veel verzet. Waarna de opzet in die zin is gewijzigd dat de Pius X in verkleinde opzet open zou kunnen blijven, mits er een medegebruiker zou worden gevonden.

De onzekérheid wordt veroorzaakt door onder meer het bisdom Haarlem, dat aarzelt richting aan te geven. Ook nu nog is onzeker of het bisdom met de ideeën die leven over de toekomst van de Pius X, kan instemmen. Het bisdom heeft al wel ingestemd met medegebruik van de gebouwen. Voordat op 25 januari opening van zaken kan worden gegeven, moet het parochiebestuur nog met Haarlem om de tafel. 

Financiering
De houding van het bisdom is beslissend, want het hospice heeft de financiering van de Pius-plannen inmiddels rond, volgens ingewijden. De gesprekken raakten voor de zomer in het slop, doordat er onenigheid ontstond tussen het hospice en de Pius Stichting. Die stichting heeft niets te maken met Pius X kerk. De stichting was eigenaar van het voormalige bejaardentehuis aan het Nassauplein waar later het conservatorium was gehuisvest. Nu staat er op die plek een appartementengebouw. Met de opbrengst van de verkoop van de grond, financiert de Pius Stichting nu maatschappelijke projecten.

De gesprekken tussen het hospice en de Pius Stichting zijn recent weer op ga:ng gekomen, en er is zelfs een akkoord over de financiering van het Pius-project, zo wordt gemeld. Overeenstemming met de kerk is er evenwel nog niet, zo meldt het bestuur van de parochie dat verder geen mededelingen wil doen. 'Het is niet zo eenvoudig als velen wel eens denken. En het is zeker geen gelopen race. Na overleg met het bisdom zijn we misschien in staat om meer duidelijkheid te verschaffen', aldus een mededeling in het parochieblad.

Het hospice is al veel langer in beeld als medegebruiker van de gebouwen van Pius x. Het hospice, een huis waar zieken kunnen worden verzorgd die in hun laatste levensfase verkeren, is te krap behuisd. Het is gevestigd in het zorgcentrum Westerlicht aan de Prinses Julianalaan. Daar heeft men vier kamers ter beschikking waar de vraag vele malen groter is.