[Alkmaarsche Courant; 22 december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Een vergaande visie heeft architect Sander Douma geschetst voor de kruising van de Terborchlaan en de randweg. Op elke hoek hoogbouw, om te wonen, maar ook om allerlei sportfuncties in te realiseren, zoals een sporthotel. In dit idee (een 'plan' mag het nog niet genoemd worden) gaat hoogbouw echt hoog: tot negentig meter, ofwel dertig verdiepingen.

Gisteravond werd het gepresenteerd als een coproductie van sportvereniging Alcmaria Victrix en de fractie van de PvdA. Het lijkt vooral bedoeld om de discussie los te maken. Over waar en hoe te bouwen in de toekomst. En om het taboe rond hoogbouw te doorbreken.

Het is begonnen bij Alcmaria, dat na mislukte gesprekken over fusie de toekomst van het eigen terrein onder de loep nam. Door optimalisering komt een veld vrij, waar woningen gebouwd kunnen worden, wat weer geld oplevert voor een nieuw clubgebouw. Er kwam contact tot stand met de PvdA. Douma, architect van onder meer de wielerbaan, werd gevraagd een ontwerp te maken.

Douma ging vervolgens veel verder, en betrok ook de drie andere hoeken in een ,stedenbouwkundige schets'. Op de plek van Alcmaria (17.000 vierkante meter) woningen in hoogbouw van dertig lagen. Aan de overkant van de Terborchlaan, waar nu een park is, ook een flat, maar daar 24 lagen.

Aan de overkant van de randweg voorziet Douma opwaardering van het Sportpaleis (wielerbaan), onder meer door er een sporthotel van enige hoogte te realiseren. Sportcomplex De Meent kan een entree krijgen van allure, ook met hoogbouw, waarin allerlei aan sport gelieerde functies kunnen komen. Douma ziet legio mogelijkheden om er een 'schitterende sportrand’ van te maken.

De vier hoge gebouwen hebben duidelijk raakvlakken in hun architectuur, waaraan hoge eisen gesteld moeten worden, meent PvdA'er Jan Jansen. Uitgangspunt is dat ook architectuur cultuur is. In het ontwerp zitten 550 tot 600 woningen en het is, aldus Douma, realiseerbaar omdat het allemaal gemeentegrond is. Het hele project zou (grove schatting) 12,5 miljoen op kunnen leveren.

Voor de PvdA gaat het om een visie over bouwen voor de toekomst. Tot 2015 moeten nog 4000 woningen gebouwd worden in de stad. Inde binnenstad kan dat niet, en in de wijken daar omheen is nauwelijks plaats, terwijl je ook niet elk grasveldje moet willen bebouwen. Dus moet je hoe dan ook de hoogte in, zegt Jansen. Waarmee dus niet gezegd is dat dit het moet zijn. Je kunt, meent de PvdA’er, ook over de weg heen bouwen. Ook dat is zeer efficiënt gebruik van de ruimte.

Gisteravond werd het idee gepresenteerd in De Meent. De vraag die nu aan de politiek gesteld gaat worden, is of het de moeite van verder onderzoek waard is. De PvdA zal een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad brengen. 

Maquette van het idee van Sander Douma

Maquette van het idee van Sander Douma. Van links naar rechts loopt de Terborchlaan, van onder naar boven de randweg. Linksonder De Meent, rechtsonder Alcmaria Victrix. Linksboven het Sportpaleis. Op ieder hoekpunt staat een fors gebouw. De zwarte blokken rechts zijn de bestaande flats in De Hoef.