[Alkmaarsche Courant; 3 december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Winkelcentrum De Hoef in de gelijknamige Alkmaarse wijk is verouderd en moet nodig opgeknapt worden. Dat vindt de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Alkmaar.

Het maken van plannen voor De Hoef gaat veel te langzaam, sterker: er is nog geen plan. Weliswaar zijn de afgelopen jaren diverse gesprekken gevoerd tussen gemeente en eigenaren van de gebouwen en gronden in het winkelcentrum, maar dat heeft tot op heden niet geleid tot concreet resultaat.

Intussen, aldus de PvdA in vragen aan het college van b en w, gaat de verpaupering door. De Hoef heeft meer winkels, woonruimte en parkeerplekken nodig. 
Overlast Daarnaast is de bestrating, aldus de PvdA, te hobbelig, de overkapping in slechte staat, bestaat er overlast van brommers en fietsers en staan brede uitstallingen hinderlijk in de weg.

Verder pleit de PvdA voor de vestiging van een wijkinformatiepunt dan wel wijkcentrum.
De PvdA vraagt het college om actie te ondernemen