Afdrukken

[Alkmaarsche Courant; 30 oktober 2004]

Icarus 

van onze verslaggever Mark Minnema

Alkmaar - Zal de Icarus van kunstenaar Jaap Min eindelijk neerstorten? Het lijkt erop, wanneer de mts aan de Jan de Heemstraat over een of twee jaar gesloopt wordt.

Bij de mts (onderdeel van het Horizoncollege) gebruikten ze gisteren een reünie van leerkrachten om het kunstwerk onder de aandacht te brengen. Als aandenken kreeg iedereen een foto van het kunstwerk mee naar huis. Wie een goede plek weet voor Icarus, een schildering op een bakstenen muur, kan zich melden.

Einde
Waarschijnlijk is dit het laatste of een na laatste jaar voor de mts in Alkmaar. De afdeling verhuist naar Heerhugowaard en Hoorn. Dit betekent het einde van vijftig jaar middelbaar technisch onderwijs in de stad, eerst als uts aan de Emmastraat, en vanaf '64 aan de Jan de Heemstraat. Vandaar de reünie: het einde is in zicht, het gebouw maakt plaats voor woningbouw.

Het pand herbergt twee kunstwerken van Jaap Min, een kunstenaar van naam die zijn sporen in veel gebouwen naliet. Vaker werden kunstwerken van zijn hand met destructie bedreigd. Een stichting, opgezet door zijn kinderen en deskundigen, beijvert zich voor het behoud ervan.

In Akersloot werd met succes een werk uit het oude gemeentehuis overgebracht naar het nieuwe. In de Bergense huishoudschool aan de Loudelsweg redde men een aantal koppen uit muurschildering. Zoon Maarten Min maakt zich hard voor het grote glas-in-lood-raam van de Pius X-kerk in Overdie. Desnoods is hij bereid het gebouw te kopen om het topwerk van zijn vader te behouden. En nu dus de mts. Het verbaast Min hoe goed het werk er nog bijstaat. Het verbeeldt de mythische Icarus, die te dicht bij de zon vliegt. De was waarmee hij veren op zijn rug heeft bevestigd smelt en hij stort neer.

Het is een lastig geval om te redden, meent Min, een indrukwekkende compositie, maar moeilijk te verplaatsen. Al is het mogelijk om het in delen te zagen en als een soort van glas-in-lood-raam terug te brengen op een andere plek.

Voor Min staat echter vast dat de stichting het niet zal aankopen. Daarvoor is men niet kapitaalkrachtig genoeg. Hij kan zich echter goed voorstellen dat iemand het in een nieuwbouwproject verwerkt, waar het kan dienen als kunstwerk in de eenprocentsregeling.

Het andere kunstwerk van Jaap Min hangt buiten, bij de ingang van de school. Het betonsculptuur is tot schrik van zoon Maarten blauw en wit geschilderd. Met de beste bedoelingen, maar Min verlangt dat het in oude staat teruggebracht wordt. De school wil het overbrengen naar de vestiging in Heerhugowaard.Icarus, het kunstwerk van Jaap Min dat dreigt te verloren te gaan als de mts wordt gesloopt.