[Alkmaarsche Courant; 23 oktober 2004]

Hij is donderdag met veel gejubel van de gemeente Alkmaar, de Kamer van Koophandel, de provincie en de Rijksoverheid aangekondigd: de digitale wolf in Schaapskleren. Het gaat om het via internet regelen van bouwaanvragen, met name voor bedrijven. Alles is erop gericht die aanvragen zo snel mogelijk door de ambtelijke molen te jassen. Daar zit het gevaar De Alkmaarse wethouder Cor van Vliet belichtte de zaak uiteraard vooral van (zijn) positieve kant: "Het proces kan worden versneld en irritaties over de trage overheid kunnen zo worden weggenomen."
Gewezen wordt op bouwprojecten die stil komen te liggen door eindeloos durende bezwaarprocedures, die vaak voor de rechter eindigen.

"Dan heb je dus alleen maar verliezers", roept Van Vliet.

De sociaal-democraat zou zich alleen al voor deze opmerking diep (PvdA-rood) moeten schamen. Daarmee schoffeert hij namelijk alle mensen die zich veelal om volstrekt legitieme redenen verzetten tegen vaak monstrueuze bouwplannen van bedrijven. Dat het verzet legitiem is, blijkt wel uit de vele keren dat zij gelijk krijgen van de rechter.
Dan wil Van Vliet blijkbaar liever dat de procedure zo snel wordt, dat de mensen amper nog tijd krijgen om zich in plannen te verdiepen en eventueel bezwaar te maken. 

Het is triest als een wethouder plannen van het bedrijfsleven boven de democratische rechten van burgers gaat stellen.

MATTHIE BERGMAN

 ReK