Niet alleen in onze buurt zijn er problemen met de bouwdrift en de gang van zaken van het college van Alkmaar. DE begrippen 'onderhandelen' en 'inspraak' worden érg ruim geïnterpreteerd!

[Alkmaarsche Courant; 23 oktober 2004]

van onze verslaggever

Alkmaar - Het wijkcomité Lyceumbuurt/Landstratenkwartier is boos over de gang van zaken rond een bouwplan voor licht verstandelijke gehandicapten op de Popelmanslaan in Alkmaar.

Het gaat om een plan van woningstichting Willibrordus voor de bouw van vier appartementen tussen de nummers 1 en 3. Daar komen mensen te wonen met een verstandelijke handicap.

De buurt valt over het verdwijnen van tien parkeerplaatsen.

Alternatief

Volgens voorzitter Jan Peereboom van het wijkcomité zou de gemeente na klachten uit de buurt een alternatief hebben voorgesteld met twee woningen en parkeren op eigen terrein. Toch heeft Willibrordus het originele bouwplan ingediend, tegen de afspraken in die zouden zijn gemaakt tussen bewoners, gemeente en corporatie op een voorlichtingsbijeenkomst. Eerst zou het verkeerskundig advies worden afgewacht.

,,Als klap op de vuurpijl staat op de website van Willibrordus te lezen dat de welstandcommissie het bouwplan heeft goedgekeurd en de onderhandelingen met omwonenden in 2004 afgerond worden. Welke onderhandelingen?'', aldus Peereboom. Hij kondigt aan zonodig juridische stappen te zullen ondernemen.

Willibrordus kon gisteren geen commentaar geven.