Geheel tegen de traditie in een stuk uit een circulaire van een politieke partij. Leefbaar Alkmaar slaat echter dermate de kop op de spijker dat het buurtoverleg, ondanks dat zij niet politiek geaard is, toch dit stuk wilde plaatsen.

Al eerder merkte Renate Heijstra van het Comité Disco Westrand NEE! op dat wethouder Van Vliet haar betichtte de Alkmaarders 'op het verkeerde been' te willen zetten. Ook hier rijst wederom de vraag wie wie nu op het verkeerde been wil zetten. Eerder al merkte de heer De Vries op dat de gemeente de WOZ waarde explosief laat stijgen (met 50 tot 75%). De landelijke politiek stelde een maximale stijging van 1,5% voor. Dit op de koopkracht enigszins te kunnen handhaven. 
Wethouder Cor van Vliet had hier geen boodschap aan en heeft geprotesteerd.

Alkmaar wil meer, veeel meer....Oktober 2004

OZB

Het heeft even geduurd, maar het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de verwachting van de fractie van Leefbaar Alkmaar dat de verhoging van de OZB in Alkmaar aanmerkelijk hoger zou uitvallen dan de afgesproken 3,5 procent. Wethouder Van Vliet vindt de suggestie van Leefbaar Alkmaar 'misplaatst' en spreekt van 'op het verkeerde been zetten'

Hij komt met rekenvoorbeelden waaruit zou moeten blijken dat de OZB-verhoging daadwerkelijk 3,5 procent is. Voorbeeld 1 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een flat betaalt in 2004 aan OZB 163 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 169 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 194 euro. Dat is een OZB-stijging van 19 procent. Voorbeeld 2 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een rijtjeshuis betaalt in 2004 aan OZB 283 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 293 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 313 euro. Dat is een OZB-stijging van 11 procent.

De fractie van Leefbaar Alkmaar stelde in juli: 'Het lijkt erop dat straks dubbel wordt geïncasseerd'. Door de combinatie van de hogere WOZ-waarden en de 3,5 procent verhoging van de OZB kan de burger fors hoger worden aangeslagen. De hogere WOZ-waarde beïnvloedt ook de waterschapsbelasting en de rioolrechten. Overigens is Leefbaar Alkmaar van mening dat de OZB niet meer dan trendmatig mag worden verhoogd: 1 ,5 procent.

Leefbaar Alkmaar rekende in juli uit dat de OZB-verhoging voor sommige huishoudens veel hoger zou kunnen uitkomen dan 3,5 procent. Met de voorbeelden die de wethouder nu geeft, onderschrijft hij in feite de stellingen van Leefbaar Alkmaar. De OZB gaat niet 3,5 procent omhoog, maar in sommige gevallen bijna 20 procent, zoals Leefbaar Alkmaar in juli reeds zei.

Wie zet de bevolking nu op het verkeerde been? Is dat Leefbaar Alkmaar, dat zegt dat de OZB-verhoging aanmerkelijk meer bedraagt dan 3,5 procent? Of is dat het college van OPA, PvdA en CDA, dat zegt dat de OZB-verhoging 3,5 procent is, maar in de praktijk een verhoging van 10 tot 20 procent blijkt te zijn. 

(Leefbaar Alkmaar: bericht voor leden en belangstellenden)