[Alkmaarsche Courant; 16 september 2004]

van onze verslaggever

Alkmaar - De gemeente wil een nieuw opvangcentrum voor verslaafden en een passantenverblijf waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er geld voor vrijgemaakt in de begroting voor de komende jaren. Gisteren werd die begroting wereldkundig gemaakt.

Ondanks de financieel zware tijden heeft men nog vier miljoen euro weten te vinden voor nieuwe voornemens. Anderzijds wordt tien miljoen bezuinigd.

Vooral binnen het gemeenteapparaat wordt veel geld gevonden door maatregelen die de efficiëntie moeten verbeteren.

Over de verslaafdenopvang en het passantenverblijf wordt al langer gesproken. De dagopvang voor junks op het Mallegatsplein is aan een grondige verbetering toe. Gedacht wordt aan een 'dienstencentrum' met spreekuren, postadressen, een uitvalsbasis voor de hulpverlening, activering. Een plan van eisen moet duidelijk maken of de huidige plek daarvoor geschikt is, aldus wethouder H. Meijer.

Een passantenverblijf is een plek waar daklozen 's nachts kunnen verblijven. Anders dan de huidige winteropvang is zo'n verblijf het hele jaar geopend.

Er zal een plek gevonden moeten worden. De locatie aan de Jan de Heemstraat, waar nu de crisisopvang is gevestigd, lijkt niet geschikt. Het is geen goed idee om daklozen en mensen die deze status juist proberen te ontvluchten, bij elkaar te huisvesten, aldus burgemeester M. van Rossen gisteren.

Het college geeft ook het (financiële) groene licht voor het 'masterplan voortgezet onderwijs'.

Dit behelst een forse investering van vijftig miljoen, uitgesmeerd over een aantal jaar. Onder meer wordt geld gestoken in goede huisvesting voor het vmbo-onderwijs, zoals een nieuw gebouw in Alkmaar-Noord, nabij de Viaanse Molen.

Het college trekt extra geld uit om onderhoudsachterstanden aan bruggen en tunnels weg te werken. Dit is echt noodzakelijk, om de boel niet te laten verslechteren. Iets soortgelijks is aan de hand met het groenbeheer. Enkele tonnen worden uitgegeven de 'verpaupering van het groen' tegen te gaan.

De begroting houdt ook rekening met het buskaartje van een euro, dat meer mensen de bus in moet lokken. Een experiment daarmee start aan het einde van het jaar. Voor het tiener- en jongerenwerk in het nieuwe sport-/jongerencentrum in de Oosterhout is drie ton beschikbaar.

De ozb gaat met 3,5 procent omhoog. De rioolrechten stijgen volgend jaar met 1,5 procent. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.