[Noordhollands Dagblad, 28 augustus 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -De 'lastige zwerver' blijft een probleem, dat niet wordt opgelost met het herinvoeren van het verbod op landloperij, Het idee van de Amsterdamse korpschef J , Kuiper wordt in Noord-Holland niet meteen omarmd, Vooral omdat er voor deze groep weinig tot geen opvangmogelijkheden zijn.

Kuiper vindt dat zijn politieorganisatie meer mogelijkheden moet krijgen om zwaar gestoorde zwervers aan te pakken, In de 'algemene plaatselijke verordeningen van de gemeenten zou het ooit geschrapte verbod op landloperij weer opgenomen kunnen worden, om die aanpak wettelijk mogelijk te maken.

"Die mensen van de straat halen is zeker voor een bepaalde groep helemaal niet slecht", zegt Frits Muus, sociaal-verpleegkundige van de GGD in Den Helder. "Maar Kuiper zegt er niet bij waar hij ze wil laten. In een weiland met een hoog hek erom? Het lijkt toch een beetje op het wegduwen van een collectief schuldgevoel. We zijn bezig met het maken van een perfecte maatschappij en die zwervers laten zien dat het niet perfect is."

Volgens Muus wordt er in de Noordkop veel gedaan aan de opvang van daken thuislozen, ook voor de probleemgroep. "Maar voor die moeilijke groep is er eigenlijk niets geregeld. Het sociaal pension is helemaal dichtgeslibd. Er zijn 34 bedden, terwijl ik hier 212 dak- en thuislozen heb geteld. De aantallen halen ons in."

Muus ziet veel in het opzetten van een eenvoudige opvang voor overdag en 's nachts. "En dan niet alleen voor tussen kerst en maart. Want het is nu ook niet altijd een pretje om buiten te lopen." Preventie van dakloosheid is volgens Muus een ander belangrijk punt. "Dat kan bijvoorbeeld door contact te onderhouden met de nutsbedrijven. Ze kunnen ons een seintje geven wanneer ze ergens het water willen afsluiten. Dan kunnen wij nog eens gaan praten om te kijken wat de oorzaak van de problemen is."

Elly Bodaar, directeur van het Algemeen Opvangcentrum in Purmerend kent de probleemgroep. "Maar ze komen hier niet veel. De echte zwervers zijn ook zo weer weg. Ze moeten hier teveel in het gareel lopen. Ze in de gevangenis zetten helpt denk ik ook niet. En bij ons is het vrijblijvend, wij hebben niks in handen om te zeggen: doe dit en doe dat."

Ook Bodaar ziet meer in het creëren van een opvangplek. "Dat is ook moeilijk, omdat het met de hygiëne bij deze groep vaak droevig is gesteld. Maar ze kunnen dan tenminste wel leven op hun manier."

Gerrit Wiegers, teamleider in het Sociaal Pension Zaanerf in Zaandam noemt het idee van Kuiper symptoombestrijding. ,Je zou dan de hele wetgeving moeten aanpassen, zodat ook gedwongen behandeling mogelijk wordt. Op dit moment staat de privacy erg hoog in het vaandel, soms ten koste van de mensen zelf. " Om de problemen met de lastige zwerversgroep het hoofd te bieden, start er in Zaandam komende maand een project waarbij deze groep actief wordt benaderd om ze richting de hulpverlening te begeleiden.

Zwervers en daklozen blijven een probleem. Deze mensen verdienen een humane opvang. Probleem is echter dat het vaak om 'probleemgevallen' gaat. Opvang in een kinderrijke woonwijk, zoals bij 'Het Heem' in onze buurt, geeft een veel te hoog risico en veel sociale overlast. Er zijn (nog) geen ongelukken gebeurd maar veel ouders houden hun kinderen, na contact met deze dak- en thuislozen, uit angst binnen. Dit is een zeer zorgwekkende en uiterst ongewenste situatie. 

De gemeente Alkmaar onderkent het probleem maar zegt: als jullie er last van hebben dan moeten jullie ook zelf maar een andere locatie zoeken. Dit is natuurlijk grote onzin. De gemeente verschuilt zich voor haar verantwoordelijkheden. Maar de voorgestelde uitbreiding van opvang van probleemgevallen druist tegen alle afspraken en beloftes in en is sociaal niet te verdedigen.

Hopelijk beseft de verantwoordelijke wethouder Hans Meijer dit. Wij willen graag meedenken maar al het contact met Het Heem is helaas verbroken. Hopelijk komt hierin nog verandering en is het geen voorbode van 'reeds goedgekeurde definitieve uitbreidingsplannen'.

Beeld in de wijk: door aanzuigende werking Het Heem meer zwervers in de wijk.
Beeld in de wijk: door aanzuigende werking Het Heem meer zwervers in de wijk.