[Alkmaarsche Courant, 25 augustus 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

HEILOO -Heiloo heeft er een mini-camping bij: In de bosjes langs de Alkmaarse Ring, ter hoogte van de Westerweg. De drie tenten worden bevolkt door vier zwervers die er genoeg van hebben om overal te worden weggestuurd. Maar ook Heiloo ziet geen andere mogelijkheid dan ze weg te sturen. Desnoods met hulp van de sterke arm.

Jaren zwerven ze al: Mafcel van Tel (35), Dorus Smit (55), Jos Kok (50) en Nico Doorgeest (48). Door het leven buiten, de alcoholverslavingen het gebrek aan rust, wegen ze tussen de 50 en 55 kilo. Ze behoren tot de groep van 150 geregistreerde zwervers in de regio. Om toch een dak boven het hoofd te hebben, leven ze in tenten. Maar nooit staan ze ergens lang. Illegaal kamperen is verboden, dus moeten de zwervers keer op keer hun biezen pakken. Goedschiks of kwaadschiks

Huis uit

Marcel: "Hoe ik in deze positie verzeild ben geraakt? Ik had een relatie en na veel geharrewar liep het spaak. Ik moest het huis uiten had schulden die verder opliepen. In 1998 overleed mijn moeder en daarna is het alleen maar slechter met me gegaan. Sindsdien leef ik op straat."

Milieuambtenaar J. Rückert van Heiloo heeft nog gekeken of hij iets voor de vier mannen kon doen. Maar tevergeefs. Het Heem, een opvanghuis voor daklozen in Alkmaar met achttien plaatsen, had geen plek en de GGZ in de regio en Willibrord in Heiloo konden evenmin van betekenis zijn op de vraag van de milieu-ambtenaar.

Zodoende had Rückert geen andere keus dan de mannen te vragen weg te gaan. "Ze moeten weg. Deze situatie is ontoelaatbaar. Ze maken een vuurtje in de bosjes, ze laten rotzooi achter, dit kan echt niet. Eerst waren het er twee, nu zitten er al vier, we moeten wel ingrijpen."

Marcel maakt duidelijk dat de vier niet vrijwillig zullen vertrekken. Ze hebben er genoeg van om overal te worden weggestuurd. Da~gaat inmiddels al jaren zo. Ze laten het op ontruiming aankomen in de hoop dat media-aandacht hun positie zal verbeteren.

Opgejaagd

"We hebben er genoeg van opgejaagd te worden. We worden niet behandeld als mensen, iedereen kotst ons uit."
Hoewel de tenten nog enige beschutting geven, is de situatie niet om over naar huis te Schrijven. Zeker niet met al die plensbuien.

"Het is klam in de tent, onze spieren doen overal zeer. En psychisch is het zwaar. Voor ons is het zo langzamerhand niet meer op te brengen;"
Wanneer het lot van het kampement bezegeld wordt, is niet bekend. De procedure om de tenten desnoods door de politie te laten weghalen is gestart, aldus Riickert.

 

Dorus Smit (rechts) en Marcel van Tel op hun illegale camping. Foto JJFoto/Dick Breddels

Dorus Smit (rechts) en Marcel van Tel op hun illegale camping. Foto JJFoto/Dick Breddels