[Alkmaarse Courant, 7 juli 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Een passantenverblijf en verbetering van de opvang van drugsverslaafden De Aanloop hebben wat betreft wethouder H. Meijer (welzijn) de prioriteit. Een gebruikersruimte voor verslaafden ziet hij eerder als het sluitstuk van het beleid voor de maatschappelijke opvang.

Dit zei de wethouder maandagavond in de gemeenteraad, in een reactie op de motie die de SP indiende. Die partij wilde het college bewegen om volgend jaar -samen met de Brijderstichting -een plek te vinden voor een,gebruikersruimte.

Veel harddrugsverslaafden leven op straat, komen in een neerwaartse spiraal terecht, zijn afhankelijk van criminelen om aan drugs te komen. Door het gebruik van die middelen kunnen ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving, betoogt de SP. Een gebruikersruimte kan dan een plek zijn waar ze kunnen gebruiken en waar de buitenwereld geen last ondervindt.

Het college wilde de motie niet aanvaarden en de SP liet hem 'boven de markt' hangen. Meijer stelde dat onduidelijk is of er via het Grote Stedenbeleid geld uit Den Haag voor zal komen. Bovendien heeft hij zijn prioriteiten gesteld, en die liggen bij een passantenverblijf. Dat is een nachtopvang voor dak- en thuislozen, vooral kwetsbare zwervers die zorg ontlopen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat in Alkmaar een flink aantal mensen veroordeeld is tot slapen op straat. Juist omdat er geen opvang is.

Alkmaar is een van de laatste steden zonder. Alleen in de drie wintermaanden is aan de Jan de Heemstraat een voorziening voor daklozen geopend.

Scheiden

DNO, de organisatie voor maatschappelijke opvang in Alkmaar, zou zo'n passantenverblijf moeten realiseren. De organisatie heeft nu de crisisopvang aan de Jan de Heemstraat, waar mensen die tijdelijk dakloos raken ondergebracht worden. Daar is ook de winteropvang en sociaal pension gevestigd. DNO geeft er echter de voorkeur aan om de opvang van daken thuislozen te scheiden van de crisisopvang.

De twee doelgroepen passen niet bij elkaar. De crisisopvang huisvest veel gezinnen en ook steeds meer jongeren die op weg geholpen moeten worden. Dat voegt slecht met de groep daken thuislozen bij het sociaal pension.

In een andere motie stelde de SP voor om de crisisopvang te plaatsten in panden in Overdie die leegkomen omdat ze gesloopt zullen gaan worden. Het lijkt de partij goed om deze mensen op te nemen in een wijk, in plaats van een opvanghuis. Ze moeten tussen anderen wonen, in een normale woning. De is de beste manier om weer op eigen benen te kunnen staan.

Positief

Wethouder Meijer wilde wel erkennen dat de Jan de Heemstraat 'misschien niet de beste plek’ is voor de crisisopvang. "Op zich staan we positief tegenover de visie achter de motie." Maar de motie wees hij af. Net als de rest van de gemeenteraad.