[Noord Hollands Dagblad, 22 juni 2004]
van onze verslaggever
Alkmaar - Het college wil geen opbouwwerk meer inkopen bij welzijnsinstelling Kern 8. Het lijkt er niet op dat de maatregel is ingegeven door een afgewogen politieke afweging, zegt voorzitter P. Boersma van het OSA, Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar. ,,Het is keihard bezuinigen.''

Boersma reageert op de ingrijpende maatregelen waartoe de gemeente Kern 8 dwingt. Voor negentien mensen met een gesubsidieerde baan (ID-baan) is geen geld meer en van de opbouwwerkers die werken bij Kern 8 (vier formatieplaatsen) wenst de gemeente geen gebruik meer te maken.

Wat de maatregel betekent voor het OSA, kan Boersma nog niet zeggen. Officieel heeft hij nog niks gehoord. Het OSA gebuikt twintig uren opbouwwerk van Kern 8, die door de gemeente worden betaald. Een woordvoerster van de gemeente zegt echter dat het ook om de uren opbouwwerk van het OSA gaat die de gemeente niet meer in wil kopen bij Kern 8. Evenzo de uren voor structurele bewonersondersteuning.

Opbouwwerkers ondersteunen bewonersorganisaties bij het inspreken op plannen. Het OSA speelt een rol als het gaat om projecten die een wijk overstijgen, waarbij het overleg een coördinerende rol speelt. Het goed informeren van betrokkenen is een belangrijke taak.

Wethouder H. Meijer gaf vorige week als argument dat de burger tegenwoordig zeer goed op de hoogte is van de mogelijkheden om in te spreken. Daardoor hebben ze de ondersteuning van opbouwwerkers niet meer nodig, redeneerde hij. In plaats van het stelselmatig inhuren van opbouwwerkers, kun je per project van hun diensten gebruik maken, zegt Meijer. Bijvoorbeeld: in de Vronermeer wordt een wijkvereniging opgericht, zet daar voor twee jaar opbouwwerk op.

Boersma wijst er echter op dat dit al lang een bestaande procedure is, nog afgesproken met voormalig wethouder Eggermont. Bijvoorbeeld rond de begeleidingsgroepen voor Overstad en woningbouw op de plek van stadion De Hout is opbouwwerk ingehuurd. Dat geldt ook voor het bereikbaarheidsoverleg en het centrummanagement, waarin het OSA zit namens wijkgroepen.

De rol van het OSA betreft vooral het afstemmen en verzamelen van informatie. Want het mag zo zijn dat de burger heel mondig is, aan de website van de gemeente heeft hij echt niet genoeg om goed op de hoogte te zijn, zegt Boersma.

Hij wijst op de discussie over inspraak die het OSA onlangs organiseerde. Volgens Boersma waren het juist raadsleden die zeiden dat ze vaak slecht geïnformeerd zijn. ,,Hoe zit het dan wel niet met de burger?'', zegt de OSA-woordvoerder. ,,Je kunt mondig zijn, maar je moet wel de juist informatie hebben.''

Hij gelooft dat de gemeente echt verkeerd bezig is als ze schrapt in het opbouwwerk. Juist overleg met bewonersgroepen heeft veel bezwaarprocedures weten te voorkomen. En procedures kosten veel geld. ,,Dus geen verstandig besluit.''

Boersma heeft niet het gevoel dat er een principiële keuze, een afgewogen politieke keuze achter het besluit zit. De jaarplannen van het OSA bijvoorbeeld, zijn altijd zonder commentaar gepasseerd. ,,Natuurlijk zien wij ook dat tijden veranderen. Maar dan moet je dus diep nadenken hoe je het verder wilt doen. Maar zorg dat de burger zijn recht kan halen. Daarbij heb je goede procedures nodig.'' Er zijn mensen op het stadhuis die niet erg in zijn voor inspraak, denkt Boersma. ,,Als je ziet hoe de begeleidingsgroep Overstad buiten werking is gesteld.''