[Noord Hollands Dagblad, 18 juni 2004]
van onze verslaggever

Alkmaar - Bij Kern 8, de organisatie voor welzijnswerk in Alkmaar, is voor negentien mensen met een ID-baan (voorheen Melkert-baan) geen geld meer. Ook in het opbouwwerk zal gesnoeid worden. De ingrijpende maatregelen halveren de organisatie en zijn nodig vanwege de penibele financiƫle situatie van Kern 8.

Deels wordt de organisatie ertoe gedwongen door de gemeente, die de verhouding met Kern 8 'verzakelijkt'.

Gemeente en Kern 8 hebben een nauwe relatie. De gemeente koopt allerlei diensten in: jeugd- en jongerenwerk, welzijnswerk, opbouwwerk. Maar Kern 8 dreigt ten onder te gaan. Het heeft een tekort van 239.000 euro, en het drievoudige als er niets gebeurt. Reden: slecht financieel beheer bij de voorganger van Kern 8, De Maatschap, dat in 2002 met Stichting Impuls fuseerde. Maar ook de stijgende vraag naar diensten.

Bureau Berenschot heeft Kern 8 doorgelicht en concludeert dat de 'overhead' - ondersteunende diensten - te beperkt is. Dat moet bijgespijkerd worden. Bovendien vraagt Kern 8 een te lage uurprijs, die moet met een kwart omhoog.

De gemeente Alkmaar, die dus de belangrijkste 'klant' is, is bereid die prijsverhoging te betalen. Maar op een eenmalige bijdrage van 83.000 euro na is B en W niet bereid het budget op te hogen. Alkmaar krijgt dus minder voor dezelfde prijs en heeft besloten geen opbouwwerk - bewonersondersteuning - meer in te kopen.

Pijnlijke keuze
Een pijnlijke keuze, erkende wethouder welzijn H. Meijer gisteren. Maar het college vindt ook dat bewonersorganisaties tegenwoordig bijzonder kundig zijn. Per (groot) project zou wel opbouwwerk ingekocht kunnen worden. Maar uiteindelijk moet de situatie ontstaan dat je die kennis overal moet kunnen inkopen. Ook Kern 8 moet zich op die vrije markt gaan bewegen. Nu is die organisatie daar niet klaar voor, meent Meijer: ,,Ze moeten de vleugels uitslaan.''

Onder de gesubsidieerde banen is de klap mogelijk nog groter. Bij Kern 8 werken 23 mensen met zo'n ID-baan. Komend jaar moet Kern 8 hiervoor een inleenvergoeding betalen. Maar de welzijnsorganisatie heeft daar het geld niet voor. Besloten is om vier van deze krachten vast in dienst te nemen en voor negentien ontslag aan te vragen. Al zijn voor hen mogelijk andere werkplekken te vinden.

Overigens overlegt de gemeente nog met de organisaties die ID'ers in dienst hebben. Meijer zinspeelde er gisteren op dat de gemeenteraad het mogelijk anders wil. Maar de gemeente zit krap bij kas.

Wijkmeesters
Het college heeft verder besloten om wijkmeesters bij de gemeente of woningcorporaties in dienst te nemen. Daardoor drukken ze niet meer op de overhead van Kern 8. Voor het beheer van buurt- en wijkcentra, een taak die Kern 8 nu uitvoert, wordt een beheersstichting in het leven geroepen. Uiteindelijk zal de formatie van Kern 8 zo halveren. Hoe de inkrimping uitpakt op de diverse werkterreinen, zal pas bij de uitwerking blijken.

Het onderzoek van Berenschot toont aan dat Kern 8 een goede analyse van de problemen heeft gegeven, waar de gemeente niet echt aan wilde. ,,Maar het probleem blijft'', concludeerde directeur F. McGonigle gisteren in een vergadering van de raadscommissie.

Bij zijn organisatie sloeg het nieuws in als een bom. McGonigle: ,,Niet Kern 8 heeft een probleem, maar Alkmaar. De politiek moet keuzes maken.''