Tijdens de opening van de speelplaats aan de Honthorstlaan eind januari, werd een sculptuur onthuld van een kunstenares uit de wijk. Hierachter zit het beeldende brein van Riet van Veen – Bruin, Leonard Bramerstraat 9. Om een gesprek met deze wijkbewoonster komen we dan ook niet heen. 

Riet Bruin

Op een windloze en regenachtige middag in februari ligt de speelplek met kleurige toestellen maar zonder spelende kinderen, er verlaten bij. Vooraan in een nieuw gecreëerd perkje tussen kersverse jonge plantjes schitteren het beeld en de voorlopige sokkel met infopanelen, nog door afwezigheid. Het eerder op 28 januari jl. onthulde beeldje werd na afloop van de officiële ceremonie - waaronder de opening van het speeltuintje door wethouder dhr Simon Binnendijk - door Riet van Veen – Bruin (1944), weer mee naar huis genomen. Intussen werkt de gemeente aan een permanente sokkel. Daarna monteert echtgenoot Hans van Veen beeldje en sokkel op elkaar, zodat plaatsing definitief wordt. 

Opzet

Thuis bij Riet van Veen valt er een verscheidenheid aan creaties en methoden te bewonderen, zoals beelden van lange slanke vrouwenfiguren, poppen, dieren maar ook in keramiek. De achtertuin biedt volop mogelijkheden voor een toekomstige openluchtgalerie met zelfgemaakte buitenbeelden. Toch gaat mijn aandacht speciaal uit naar het openbare beeldje van een tengere vrouw met haar linkerhand op het hoofd van een jong staand meisje, dat aandoenlijk via moeder’s lange rokken de aandacht probeert te trekken. Denkbeeldig wordt het kind liefdevol naar de speelplaats geleid om er met andere kinderen te spelen. Is dit geen vroeg voorstadium van Wijkgericht Samenwerken? Hoe ze het beeldje precies vervaardigde vertrouwt Riet me gedeeltelijk toe, want het geheim van de warme bakker geeft ze niet helemaal prijs : “Al vier jaar maak ik dit type beelden opgezet uit snelcement, met een keramieke uitstraling. Met een hele dunne laag breng ik de contouren in grote lijnen aan. Dan bouw ik het laag voor laag op en die laat ik goed uitharden, want met dikke proppen wordt het misschien minder snel hard. Het groeit gewoon als ik bezig ben”. 

Geschenk

Met vele lagen verharder, acryl-, olieverf en lak duurt het enige tijd voordat de vorige lagen droog zijn om er een volgende op aan te brengen. Diverse lagen van verschillende materialen hebben ook verschillende droogtijden en doelstellingen, zoals het toevoegen van extra verharding voor een buitenbeeld, kleur, glans en waterdichtheid. Waarom Riet van Veen dit beeldje heeft gemaakt vertelt ze op een bescheiden maar enthousiaste wijze “Door Monique Andela (onthulster, voorzitster van de feestcommissie van De Mallemolen en secretaresse van buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’) werd ik gevraagd een beeldje te maken voor de officiële opening van de speelplek”. Omdat Riet eind 2003 dit verzoek ontving is ze i.v.m. droogtijden van materialen/lagen al in november begonnen, om het beeldje eind december klaar te hebben. Daarna volgde de afwerking. Of ze eerder dergelijke opdrachten ontving beantwoordt ze ontkennend, maar veelbetekenend met “Dìt beeldje is een geschenk aan de buurt”.

Gezondheidscentrum

De komst van speeltuin en beeldje heeft een dubbele bodem. Hun aanwezigheid - in het verlengde van een trapveldje – sluit hiermee de vanaf 2002 gelanceerde plannen uit voor een vervangend gezondheidscentrum door een buitenpoortse projectontwikkelaar. Zijn bedoeling was om POFA Fysiotherapie, De Vliegerstraat 3 - als benodigde deellocatie uit totaal nieuwbouwplan De Geestmolen - elders aan de Honthorstlaan een nieuw te bouwen gezondheidscentrum te bieden. In de wijk is naast een Wijk Informatie Punt (WIP) een ander begeerde voorziening, een gezondheidscentrum. Maar dit moet niet ten koste gaan van een groenstrook/ speelplaats voor jonge kinderen, want hiermee is ook hùn gezondheid gebaat. Misschien kan een gezondheidscentrum worden meegenomen in de nog lege hoek aan de Jongkindlaan/Schelfhoutlaan dus in de uitbreiding van zorgcentrum De Vleugels, waarover de gelederen gesloten blijven. We wachten de komst af van de reeds eind januari jl. aan de bewoners van De Vleugels voorgestelde en uit Westerhout afkomstige nieuwe directeur dhr J. Harms, die per 1 juni as zal aantreden. Na die tijd kan Riet van Veen in de buurt misschien wel haar tweede beeldje (laten) onthullen, maar dan voor een gezondheidscentrum/WIP? 

Susanna E. Kropf