[Alkmaarse Weekblad, 28 januari 2004]

ALKMAAR -De bewoners van Alkmaar-West voelen zich buiten spel gezet. "De politiek heeft niet correct gehandeld door te kiezen voor een megadiscotheek in de westrand. Ze zijn voorbij gegaan aan de inspraakprocedure, terwijl ze met de bewoners hadden moeten overleggen", zegt Renate Heijstra. Zij is voortrekker van het vorige week opgerichte Comité Disco Westrand Nee!

Het comité is net opgericht, maar heeft nu al een aantal plannen om een stokje te steken voor de megadiscotheek aan de overkant van de randweg. "We gaan eerst een bezwaarschrift indienen in verband met de nota inspraak en participatie", vertelt Heijstra. "Bovendien willen we in de raadsvergadering van maart een petitie aanbieden aan het college en de gemeenteraad. We hebben op dit moment al 300 handtekeningen van bewoners uit Alkmaar-West die tegen een discotheek zijn. Daar komen nog eens 2000 stemmen uit de achterban van de buurtorganisaties en de verenigingen van eigenaren bij."

Andere plek

Voor de goede arde wil Heijstra wel even aangeven dat ze helemaal niet tegen een grote discotheek in Alkmaar is. "Maar dan wel op een andere plek. De overlast zal in onze wijk veel groter zijn, dan op sommige andere locaties. Veel bewoners hebben al negatieve ervaringen opgedaan met discotheekbezoekers van en naar de FunFun. Daar konden 250 discobezoekers terecht en dat zorgde regelmatig voor geluidsoverlast van brommers en scooters, vernielingen aan auto's, bushokjes en tuintjes, jongeren die lallend over straat liepen en schuttingtaal schreeuwden, handel in verdovende middelen en nog veel meer. Kun je nagaan wat er met deze wijk gaat gebeuren als er een megadiscotheek komt voor 1500 bezoekers. De overlast zal vele malen groter zijn."

Het comité Disco Westrand Nee! begrijpt niet goed waarom de po1itiek nu juist haar oog op de westrand heeft laten vallen. Het Kooimeerplaza is bijvoobeeld een veel betere locatie", zegt Heijstra. Daar worden alle voorzieningen al aange1egd en kan de veiligheid beter worden gewaarborgd. Ook vragen wij ons af of het niet vee1 beter is om een grote discotheek voor het he1e HAL-gebied te bouwen. Aangezien 50 procent van de A1kmaarse jongeren die behoefte aan een discotheek hebben in Alkmaar-Noord woont, lijkt de 1ocatie van de Waerdse Tempel ons daarvoor een uitstekende optie. Wij willen hem in ieder geval niet in onze achtertuin! "

Het comité wil zo snel moge1ijk met de gemeente en alle andere betrokken organisaties om de tafe1 gaan zitten om de zaak te bespreken.

Renate Heijstra staat op de plek waar de discotheek vermoedelijk zou moeten komen;

Renate Heijstra staat op de plek waar de discotheek vermoedelijk zou moeten komen; de grond waar voorheen Claus Party- house gevestigd was. Op de achtergrond zijn de flats aan de Van de Veldelaan in Alkmaar-West te zien. 
Foto: Fotostudio Starfield

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!


Vlak achter de resten, aan de andere kant van de ringweg, ligt het benzinestation. Bij de brand was het gelukkig oostenwind waardoor het benzinestation gespaard bleef.