Na de perikelen van de 'Naald van De Hoef' in Alkmaar West zijn er nu ook problemen in Oudorp met betrekking tot (hoog)bouwplannen. Net als bij Plan Geestmolen schort het aan informatieverstrekking en is inspraak ver te zoeken. 
Het verenigde bewoners hebben met het Buurtoverleg al eerder contact gehad over hoe zij de problemen rond de bouwplannen het beste kunnen aanpakken. 

Wordt vervolgd..Oudorp massaal tegen hoogbouw Lauwershof

[Alkmaar op zondag, 11 januari 2004]

OUDORP -Inwoners van Oudorp keren zich massaal tegen het huidige nieuwbouwplan van verpleeghuis Lauwershof, zoals dat er nu ligt Te hoog en te dicht op de oude dorpskern, vinden de bewoners van Oudorp. Ze hebben ondertussen al 650 handtekeningen verzameld van verontruste medestanders. "We zijn absoluut niet tegen nieuwbouw,laat dat volstrekt duidelijk zijn, aldus Ronald Zonnevylle, bewoner van de oude boerderij uit 1859 aan de Westerstraat in Oudorp. Ook buurman Cees Wit, woonachtig in de beeldbepalende rentenierswoning uit 1888 met zicht op het witte kerkje, verzet zich niet tegen nieuwbouw van verzorgingshuis Lauwershof. Het gaat vooral om de hoogte.

"Het huidige zusterhuis dat gesloopt gaat worden, is nu 15 meter hoog en staat aan de rand van het open grasve1d. De nieuwbouw die er moet gaan komen is maarliefst 24,5 meter hoog en staat nog meer vlak tegen het grasveld aan gepland. Dat wordt ene gedrocht dat die het hele aangezicht van Oudorp aantast." Ook de voorgevel van het verpleeghuis gaat extra de hoogte in en meer richting oude dorp en dat zien de omwonenden met zitten.

Authentiek

"Er wordt totaal geen rekening gehouden met het laatste stukje authentieke Oudorp wat we hier nog hebben. Alles is makkelijk op te lossen door de hoogbouw naar achteren te verplaatsen, vlak achter de Strandwal, dan heeft niemand er last van. Maar dat kan niet volgens Lauwershof want er schijnt een dagverblijf in de weg te staan.”

Voortijdig slopen en tijdig huisvesten van dat dagverblijf is door de directie van Lauwershof begroot op zo’n 700.000 euro extra. De bewoners van Oudorp hebben er een eigen offerte op los gelaten en kwamen op een kostenpost van hooguit honderdduizend euro, nogal een aanzienlijk verschil. Ook zijn de Oudorpers niet te spreken over de informatievoorziening rondom de nieuwbouw en is er van inspraak nauwelijks sprake geweest.

Lauwershof

(Foto Peter Kerkhoven)

Hoogte

“Alles wordt nu gepresenteerd als een voldongen feit, terwijl niemand nog tekeningen gezien heeft van het uiteindelijke ontwerp. Na lang aandringen hebben we alleen een summier plattegrondje gekregen. Daaruit blijkt wel dat de nieuwbouw behoorlijk de hoogte ingaat en de randen opzoekt van het beschikbare terrein: Wij zijn helemaal niet tegen nieuwbouw maar het moet wel in de omgeving passen," vindt ook S.J. Stokman. Ondertussen is her allang geen zaak meer van directe omwonenden maar keert heel Oudorp zich tegen de hoogbouw van een nieuw te bouwen Lauwershof. Zo'n 650 handtekeningen zijn verzameld die binnenkort aan de raadscommissie wórden overhandigd. Ook zijn de politieke partijen benaderd. "Het leeft heel erg in Oudorp," weet B. Klasen. "Het hele aangezicht van Oudorp staat ook op het spel.”

TNO

Daarnaast heeft TNO in opdracht van de groep verontruste bewoners een korte studie verricht naar de windeffecten die optreden bij hoogbouw zoals dat de directie van Lauwershof voor ogen staat. De resultaten liegen er niet om: de huidige originele bebouwing rond Lauwershof is helemaal niet berekend op dergelijke hoogtes. Al mel al willen de Oudorpers pleiten voor een verantwoorde nieuwbouw met slechts hoogbouw op punten waar dat landschappelijk mogelijk is, dus meernaar op het eigen terrein van Lauwershof, tegen de Strandwal aan; een project dat in de ogen van de buurtbewoners wel geslaagd is en waar men rekening heeft gehouden met de omgeving. Het huidige zusterhuis (dat gesloopt gaat worden) is nu net te zien achter de beeldbepalende rentenierswoning in Oudorp. Nieuwbouw van Lauwershof wordt echter zeker tien meter hoger en schuift veel meer richting open.grasveld.