Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn, en is is dan ook niet waar.
Het gaat hier niet om een nieuw centraal gelegen wijkcentrum of een klein buurtgebonden buurtcentrum in Alkmaar West maar om een wijkcentrum in Oudorp.

Wij zullen dan ook nog even geduld moeten hebben (we wachten tenslotte al 40 jaar) op een centraal wijk- of buurtcentrum. Een mooie locatie zou de begane grond aan de nieuwbouw plek De Vliegerstraat kunnen zijn, samen met brede school faciliteiten.

Rens Kleverlaan

bijlage: Enquête over wijkcentrumEnquête over wijkcentrum deze week in de brievenbus


[Noord Hollands Dagblad, 4 november 2003]

VAN ONZE VERSlAGGEVER ALKMAAR 
De plek van De Vang aan bet Oudorperplein is te krap om een nieuw wijkcentrum te bouwen. Aan de Meidoornlaan in Oudorp is te weinig plaats voor een nieuw Dorpshuis. Daarom is een nieuw wijkgebouw bij sporthal De Spil de enige oplossing. Dit zeggen de besturen van de twee instellingen, daags voor de enquête van de gemeente over de plannen voor bet Dorpsbuis en DeVang. Maar ook argumenten van de tegenstanders klinken.

Samenvoeging betekent aantasting van de 'sociale cohesie' in Oudorp en Oudorperpolder, laat de Werkgroep Polderhof weten. Dezer dagen gaat de enquête over de samenvoeging de wijk in. De enquête was een toezegging van wethouder H. Eggermont (welzijn) aan tegenstanders van de samenvoeging, waar in feite al toe besloten is. De oppositie zit vooral rond het Oudorperplein. Omwonenden vrezen het vertrek van het wijkcentrum, dat nu voor sociale controle op het troosteloze plein zorgt.
Tijdens een wijkavond in het voorjaar lieten ze duidelijk van zich horen en Eggermont beloofde een enquête om te peilen hoe de Oudorpers er over denken. Later dan verwacht, komt die er nu. Praktisch De besturen van Dorpshuis en De Vang roepen op voor de samenvoeging te stemmen. De combinatie van De Spil en de Rein Abrahamseschool is financieel aantrekkelijk, maar ook heel praktisch, zeggen ze. De sporthal biedt mogelijkheden voor de jeugd. Er is genoeg ruimte voor een peuterspeelzaal. Het handvaardigheidlokaal kan gebruikt worden voor kookcursussen. Parkeren en geluid zijn er geen probleem. Een mooi centraal gelegen gebouw krijgt dus alle gewenste functies voor heel Oudorp, tegen zo laag mogelijke kosten, aldus de besturen.
Bovendien: op de huidige locaties is geen ruimte voor de benodigde uitbreidingen. Een nieuw Dorpshuis zou groter moeten zijn en dat past niet aan de Meidoornlaan. In De Vang wordt nu vaak 'nee' verkocht, daarom is een groter gebouw nodig. Dat bestrijdt de Werkgroep Polderhof. De Vang kan toe met de bestaande capaciteit, zegt voorzitter J. van de Rhee. De werkgroep heeft dat in een aantal 'normale' weken gemeten. Van de Rhee gelooft dat beide wijken vanaf de ene nieuwe plek minder goed bediend zullen worden. De afstand neemt toe, bijvoorbeeld voor ouderen die nu het Dorpshuis bezoeken. Hij meent dat een nieuw Dorpshuis en het opknappen van De Vang best te financieren is met de twee miljoen euro die het nieuwe gebouw gaat kosten. Eind jaren negentig is een plan gemaakt voor een nieuw Dorpshuis dat bijna 1,4 miljoen euro kostte. Van de Rhee: "Wij vinden dat je een wijkvoorziening als het Dorpshuis moet behouden voor de sociale cohesie." Maar het hoofdargument van de werkgroep blijft dat ze De Vang op het Oudorperplein willen houden, als middel tegen de verloedering.