Op 12 maart a.s. vindt de presentatie van het Wijkplan West plaats in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a.

Het programma van deze avond bestaat uit een aantal onderdelen, u wordt hierover eind februari uitgebreid geïnformeerd.

Tijdens de presentatie willen wij (organisaties in de wijk, gemeente en politiek) graag met bewoners overleggen. Op de wijkplanpresentaties in andere wijken hebben we dat gedaan door een aantal dilemma's ter discussie te stellen.

Ik wil graag discussiëren over onderwerpen die onder bewoners van de wijk leven. Mogelijk bent u van deze onderwerpen op de hoogte en kunt u mij een aantal onderwerpen voorleggen. Mocht u een aantal prikkelende stellingen weten dan zou ik die ook graag van u willen ontvangen. Ik wil proberen uit de bijdragen een vijftal onderwerpen te kiezen die op deze avond kunnen worden besproken.

Hierdoor kan ik de avond voor een deel afstemmen op de wensen van de bewoners van de wijk West.

Ik hoop op korte termijn van u te horen (liefst voor 25 januari a.s.)

Met vriendelijke groet,

Gertjan Geugjes
Wijkcoördinator