Niet alleen in De Hoef heeft men problemen met drugsdealers. Ook in het centrum is er overlast van dealers. Het buurtoverleg vreest dat de toegenoomen overlast een direct gevolg is van het opjaagbeleid van de gemeente.

Het is te hopen dat met het 'GAVO' project de problemen effectief aangepakt worden zodat overlast van dealen in de buurt snel tot het verleden behoort.Politie: "Preventief fouilleren geen middel om drugsoverlast tegen te gaan"

College werkt aan pakket maatregelen om overlast rond Vest terug te dringen


[Alkmaars Weekblad, 4 december 2002]

ALKMAAR -

Het gemeentebestuur studeert op de mogelijkheden om preventief fouilleren in te voeren in de omgeving van De Vest. De politie is er niet voor om dit middel in te zetten. "Preventief fouilleren is vooralsnog geen middel om aanpak van drugsoverlast tegen te gaan", vertelt politievoorlichter Van den Heiligenberg desgevraagd. "Drugsverslaafden zorgen voor veel overlast in het gebied rond de Paardenmarkt en het Canadaplein, het Alkmaarse college van b en w erkent het probleem", aldus burgemeester Van Rossen. "Er wordt met stoom en kokend water aan gewerkt. We gaan zo snel mogelijk een pakket aan maatregelen binnen het college bespreken. De bedoeling is om onze ideeën nog dit jaar voor te leggen aan de gemeenteraad."

Het zogenaamde 'opjaagbeleid' van de politie heeft niet het gewenste effect gesorteerd. De overlast rond De Vest is volgens Van Rossen weliswaar verminderd, maar het beleid heeft ook voor een 'waterbedeffect' gezorgd. Dit betekent dat het probleem zich deels verplaatst heeft naar andere wijken, waardoor je er nog minder grip op krijgt. Het pakket aan maatregelen dat het college voor ogen staat, bestaat uit "een aantal onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is de start van het GAVO-project (Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast). Dit houdt in dat 'veelplegers' van strafbare feiten die drugsverslaafd zijn, kunnen kiezen uit een behandelingstraject of de cel. In beide gevallen zijn de verslaafden voor langere tijd van de straat en zal de problematiek dus afnemen. Van Rossen: "We willen ook het aantal uren uitbreiden dat drugsverslaafden in het aanloopcentrum terechtkunnen. Bovendien gaan we onderzoeken of we de proef met cameratoezicht kunnen integreren in dit project." Dit betekent dat de camera's in de omgeving van De Vest worden opgehangen.

De politie ziet de proef met en de Paternosterstraat nabij De Vest. De briefschrijver was ooggetuige van een scène waarin de bewuste groep elkaar met messen bedreigde. De bewoners leven volgens de schrijver in angst en hebben elke dag en nacht last van geschreeuw. De verontruste burger vroeg in de brief aan het college of zij zich eens in de situatie van deze mensen wilde verplaatsen.

Het college gaf vorige week antwoord. In een brief b en w dat de problematiek bekend is, maar dat grootstedelijke problemen zich niet makkelijk laten beheersen. Intensieve surveillance van de politie en tal van aanhoudingen hebben cameratoezicht wel zitten en wil er zo snel mogelijk mee aan de slag. Van den Heiligenberg: "We zijn nu al een jaar bezig om iets aan de situatie rond De Vest te doen. Het gaat redelijk. Ik ben een keer mee geweest tijdens een actie en als je dan aan komt lopen vliegen ze alle kanten op, voornamelijk richting het Bolwerk. Daar veroorzaken ze minderoverlast voor het winkelend publiek, maar een echte oplossing is het natuurlijk niet. We pakken ook iedere week wel een 'dealertje' op, maar dat zijn niet de grote jongens, dus worden ze vervangen. De overlast is hierdoor niet afgenomen. " De 'dealertjes' krijgen meestal een geldstraf en geen celstraf. Om de problemen te verminderen vindt de politie dat de opvang van verslaafden moet worden uitgebreid en dat de strafmaat moet afschrikken.

Verontruste burger

Een verontruste Alkmaarse- burger schreef op 23 augustus van dit jaar een brief haar het gemeentebestuur. Daarin werd melding gemaakt van de toenemende overlast door daklozen en/of verslaafden op de hoek van de Paardenmarkt niet voor een afdoende oplossing gezorgd. Van Rossen; "We hebben tijdens de begrotingsbehandelingen al gesproken over het GAVO-project en inmiddels is er met de Brijder Stichting overeenstemming bereikt om het project volgend jaar te starten."

Waarschijnlijk presenteert het college van b en w vandaag een pakket aan maatregelen om de overlast terug te dringen.