[Alkmaarche Courant 25 november 2002] Van onze verslaggever

ALKMAAR -Het samengaan van dorpshuis Oudorp en het wijkcentrum De Vang in de Oudorperpolder komt dichtbij nu het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat.

Vorige week stemde het college in met de haalbaarheidsstudie die aantoont dat de twee zich bij sporthal De Spil kunnen voegen.

Er zal een stuk aan de sporthal gebouwd worden, maar doordat de sporthal multi-functioneel gebruikt kan worden, blijven de kosten binnen de perken. Die kosten overigens, komen toch nog uit op ruim 2.450.000 euro. Daarvoor wordt een nieuw buurthuis tegen de sporthal gebouwd, wordt een peuterspeelzaal gerealiseerd en koopt de gemeente De Spil aan. Op de begroting heeft de gemeente al geld opzij gezet.

Nog steeds wordt overwogen ook het bibliotheekfiliaal aan het Oudorperplein onder te brengen in het niet wijkcentrum. Dat kost tegen de negen ton. Maar het college is hier nog niet uit.

Of dit mogelijk is hangt sterk af van de ontwikkelingen op het Oudorperplein. Plannen om bij dat winkelcentrum woningbouw te realiseren bestaan allang. Bezwaren uit de buurt maken de uitvoering echter lastig.

Het Nijenburghplein in Oudorp is ook in beeld geweest als plein voor een nieuw wijkcentrum. De omvang van het gebouw 'zou echter veel te groot worden in vergelijking met de grootte van het plein. Er zou nauwelijks een plein overblijven.

Het nieuwe gebouw aan de Amstelstraat moet een 'open en transparant' gebouw worden. De gemeente speelt met de gedachte een paar combinaties van architecten en ontwikkelaars schetsen te laten' maken, zoals ook gebeurd is bij de sporthal/jongerencentrum in de Oosterhout.


Nu maar wachten totdat Alkmaar West eindelijk aan de beurt is. Soms lijkt het erop dat er geen eerlijke verdeling van geld en lasten is....