Brief van 18 november 2002

Alkmaar, 18 november 2002

Geachte heer Bouman,Zoals steeds slaat u opnieuw de plank volledig mis in uw ingezonden brief van zaterdag jl.
Als u zich de moeite had getroost de debatten rondom de begroting in de raadzaal of via de radio (Alkmaar Lokaal) te volgen, had u exact kunnen weten welke voorstellen het college van B&W voorstaan. Die voorstellen bestaan uit een totaalpakket om de overlast, criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. In de openbaarheid van de gemeenteraad heb ik betoogd dat het simpel uitbreiden van het Heem niet aan de orde is. Van het in uw woorden "dumpen in de Hoef' is geen sprake Het college kent de discussie bij de komst van het Heem als geen ander. Dat u alle trucs uit de kast heeft gehaald, om het tegen te houden, ook. Eerdere ingezonden brieven heb ik voor kennisgeving aangenomen. Deze brief is echter zo vals, onjuist en opruiend dat ik deze reactie wel moest schrijven om te voorkomen dat naast u ook andere bewoners in De Hoef het zouden kunnen gaan geloven. Overigens ervaar ik in de praktijk dat het intelligentieniveau van de bewoners in de Hoef vele malen hoger is dan dat van u. U zult er aan moeten wennen dat ik vanaf heden de onjuistheden van u consequent in de openbaarheid zal blijven bestrijden.

Met vriendelijke groetH.A. Eggermont

C.C.
Bewonersorganisatie de Hoef
Alkmaarsche Courant