NHD (AC) vrijdag 8 november 2002

MOTIE : BREDER AANBOD VOOR VERSLAAFDENOPVANG

Alkmaar - De Alkmaarse gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen met een paar maatregelen die zijn bedoeld om problemen die verslaafden veroorzaken te voorkomen. Het betekent onder meer dat het aanbod van de Aanloop verruimd moet worden.

De Aanloop is het centrum aan het Mallegatsplein waar junks een paar dagdelen per week terecht kunnen. Er moet volgens de motie van Groen Links, leefbaar Alkmaar, SP en D'66 'meer tijd en ruimte' komen om gedifferentieerde doelgroepen te kunnen ontvangen. In de motie staat ook het project genoemd waar de burgemeester dinsdag al gewag van maakte: het geeft verslaafden die veroordeeld worden de keus af te kicken of de gevangenis in te gaan.

Alleen OPA was tegen de motie, die overigens wel wat werd afgezwakt. Geschrapt werd dat er snel een uitbreiding komt van nachtopvang voor zwervende verslaafden. Wethouder H. Eggermont kon zich er wel iets bij voorstellen, maar vond het niet zo geschikt om dat zo te regelen.

Hij wil daar eerst over spreken met de leiding van Het Heem, dat nu de nachtopvang regelt. En moet dat dan daar, of ergens anders? En is men dan bereid om mee de buurten in te gaan om uit te leggen dat er een nachtopvang voor verslaafden moet komen? Het waren zo een paar vragen die de wethouder stelde.

Onderdeel

Eggermont benadrukte wel dat er iets moet gebeuren met de hulpverlening die onderdeel is van het "integrale veiligheidsbeleid" dat ook een repressieve kant kent. Gisterenavond werd niet meer gesproken over de vorming van een gebruikersruimte, waarover de oppositie wel begonnen was en waarvoor binnen de hulpverlening wel gepleit wordt. Zo'n voorziening lijkt op dit moment wel een stap te ver, zo liet de burgemeester dinsdag al blijken. OPA trok de motie in om preventief fouilleren op bepaalde plaatsen in de stad mogelijk te maken. B & W steunden dit idee niet.