Van onze verslaggever
[Noordhollands dagblad, maandag 29 april 2002]

ALKMAAR -Besloten opvang heet de campusachtige vorm van opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) die mogelijk in Alkmaar komt. Het ministerie van justitie overlegt momenteel met de gemeente A maar of er perspectief voor een dergelijk opvang in de Kaasstad is. Als huisvestingsplek is De Vluchthoef in beeld, sinds dertien jaar een asielzoekerscentrum in wijk de Hoef. Maar wat is dat eigenlijk: besloten opvang?

Tachtig procent van de ama 's die zich in Nederland melden, moet terug. In het verleden kregen ze taalcursussen en uitleg i over het valutastelsel. Alle pijlen waren gericht op integratie in de Nederlandse samenleving.
Maar onder staatssecretaris E. Ralsbeek van justitie ging het roer om. Ama's die zich momenteel in Nederland melden krijgen te horen dat ze niet kunnen blijven. "Het is de bedoeling integratie zoveel mogelijk tegen te gaan", legt woordvoerder Wilhelm van de centrale opvang asielzoekers in Rijswijk uit. Onder het motto dat ze in het thuisland nog altijd beter af zijn dan hier.

Als onderdeel van die gewijzigde visie werd een campusachtige opvang bedacht voor maximaal 360 ama's. Op een terrein waar ze zonder begeleiding niet vanaf mogen. Die vorm heet besloten op.vang. Zo doende zullen allerlei voorzieningen (scholing, sport, etc.) op de campus plaatshebben, aldus Wilhelm. In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn alles, aan te bieden, simpelweg omdat het onmogelijk is alle vormen van onderwijs aan te bieden. Als voorbeeld noemt de woordvoerster een asielzoeker die een opleiding metaalbewerking wil volgen. Zo iemand mag onder begeleiding naar een school waar hij dat vak kan leren.

Diverse gemeenten zijn gevraagd aan de plannen de overheid mee te werken Alkmaar is ook benaderd. De overheid is op zoek naar bestaande huisvesting. Het bouwen van een nieuwe campus, vergt te veel tijd. Bij voorkeur wil de overheid dit jaar op meerdere plekken met vormen van grootschalige opvang beginnen. Zoals in De Vluchthoef.

Alkmaar staat niet te trappelen aan het plan mee te werken, heeft het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk van het stadsbestuur gehoord. Met daaraan toegevoegd er ook weer niet negatief tegenover te staan. Zodoende zullen er nog gesprekken volgen. Duidelijk is wel dat de overheid Alkmaar het grootschalige ama-complex niet door de strot wil duwen.

Nadrukkelijk stelt de COA woordvoerster dat besloten opvang niet om een gevangenis gaat. In dat geval zou het gesloten opvang heten. "We hebben hier niet te maken met criminelen, met mensen die een strafblad hebben. Het gaat om gewone vluchtelingen. Maar we zullen er wel alles aan doen om ze op het terrein zelf te houden."

Met welke middelen is nog niet bekend. Daar studeren de plannenmakers nog op. Maar geen hoge hekken, onneembare hindernissen. Met als gevolg dat een aantal de verleiding niet zal kunnen weerstaan om buiten de campus op onderzoek uit te gaan. Wilhelm: "Het zijn pubers die het leven willen ontdekken. We kunnen niet voorkomen dat iemand ontglipt."

Op buiten de hekken rondkijken staat een sanctie. Wat dat inhoudt, wordt onderzocht. "We kunnen ze bijvoorbeeld terugplaatsen in een beginnergroep. Ze beschikken in die groepen over minder bewegingsruimte." 
De Vluchthoef werd ruim dertien jaar geleden gebouwd voor de opvang van asielzoekers. Het gebouw ondergaat momenteel een rigoureuze opknapbeurt. De helft van het centrum staat zodoende leeg. De andere helft volgt later in het jaar. Kortom de omstandigheden zijn wat dat betreft ideaal het centrum een andere invulling te geven. Maar zal de buurt dat ook pikken? De Vluchthoef staat weliswaar aan de rand van een woonwijk, maar er ook weer niet geheel los ervan. Verandering zal weerstand oproepen, net als in het verleden. De komst van het centrum ging niet zonder slag of stoot.

Wilhelm is het zich bewust. Onbekend maakt onbemind. Er zullen opnieuw bezwaarmakers opstaan, voert ze aan die ook wel weer zullen wegebben. Zoals het zovaak ook gaat. "Of het nu gaat om ama's of een gewoon centrum, gemoederen lopen vaak op. Dat is een realiteit." Indien de plannen doorgaan zal het centrum worden aangepast. Hoe en wat, dat is nog niet bekend. Het COA heeft diverse gemeenten benaderd voor een campusachtige opvang. Het gaat om een proef. Toezeggingen van gemeenten zijn er vooralsnog niet gedaan, aldus Wilhelm.