De op initiatief van het buurtoverleg belegde vergadering met de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot ‘bouwlocatie Geestmolen’ aan De Vliegerstraat, achter de Jan de Heemstraat en aan de Willem Hedastraat is op het laatste moment uitgesteld.

Wethouder Cor van Vliet wil eerst de bouwplannen zelf onder ogen zien en als de plannen verder uitgewerkt zijn presenteren aan de omliggende buurten.
Voor nu dus geen nieuws over de 3 of 4 vazen, de nieuwbouw achter Het Heem en de nieuwbouw achter en naast de studentenflats met daarin ‘De Naald van De Hoef’, dat het hoogste gebouw van Alkmaar moet worden.

Het buurtoverleg heeft bij voorgaande plannen ook al kanttekeningen gezet omdat er bij de gezinswoningen totaal geen aandacht besteed is aan speelvoorzieningen en andere structurele voorzieningen in de wijk die nieuwbouw met zich meebrengt. Zo bestaan er nu al wachttijden voor de basisschool, iets wat met uitbreiding van meer dan honderd gezinswoningen alleen maar erger wordt. Alle gaatjes volledig volproppen met woningen werkt averechts op de leefbaarheid in de wijk. Een wijk die toch al de nodige problemen kent en waarbij bijna de meeste oorspronkelijke locaties van scholen inmiddels volgebouwd zijn met woningen.

De Naald kan een precedent scheppen om ook de toekomstige bouwlocaties waar nu de 'MTS' (Horizon College) staat te voorzien van hoogbouw. Onacceptabel voor het beeld van De Hoef, tegenstrijdig met bouwverordeningen (maar daar heeft de Gemeente artikel 19 voor om dit zonder inspraak te omzeilen), en desastreus voor de molen 'De Geestmolen'.

Onderstaande correspondentie en publicaties geven meer achtergrond informatie.
Zodra er meer bekend is zal dit direct verschijnen op deze site.

ReK,
Voorzitter Buurtoverleg De Hoef Geestmolen

Onderstaande correspondentie en publicaties
Wie kan de besluitvorming nog volgen?
Geschiedenis bouwplannen
Publicatie: reactie op de Naald

Gerelateerde stukken:
Bouwfonds wikt en weegt plan �Naald`in De HoefDag Mensen,

Op mijn schrijven van 15/05 ontving ik onderstaande uitleg over het bouwplan ‘De naald van de Hoef’, met 12 etages. Is er nog iemand die een dergelijke besluitvorming wél kan volgen? Wat zegt de bewonerscommissie Corn. Buysstraat hiervan? Bovendien kan de absurde hoogte van dit bouwplan gemeentelijk nog worden misbruikt als toekomstig voorbeeld bij een volgende torenflat / naald, b.v. op het terrein van (ex) De 3 Vazen.

Vorig weekend werd hier het makelaarsbord weggehaald dus dit bouwplan voorlopig afgeblazen. Hoogstwaarschijnlijk is het wachten op het vertrek van Pofa Fysiotherapie en het Muziekcentrum, zodat dit gebiedje in één keer kan worden ontwikkeld? Op deze manier wordt plan De Geestmolen te veel vol gepropt met flats, huizen én wolkenkrabbers. Ik heb er géén zin an!

SK, 15-05-2002


Uitleg Naald van de Hoef

In eerste instantie was er sprake van een naald van tien verdiepingen hoog, beginnend met een basis van zes verdiepingen hoog en zes wooneenheden per bouwlaag, daar bovenop vier verdiepingen met twee woningen per bouwlaag, dit als markant herkenningspunt in de wijk. Schuin tegenover deze toren zou zijn tegenhanger van acht verdiepingen hoog komen te staan (aan de zijde van de Cornelis Buysstraat.

Dit idee is door de werkgroep Bedrijven, wonen en Groen en door de bewonerscommissie Cornelis Buysstraat van tafel geveegd, overigens met goedkeuring van de gemeente. In tweede instantie wilde de gemeente toch vasthouden aan een markant gebouw op die plek. Het compromis daarin was, een gebouw van zes verdiepingen met vier woningen per bouwlaag.

In de laatste vergadering met de gemeente is de 'Naald van De Hoef' tussen neus en lippen door geherintroduceerd. Pas na de vergadering drong dat bij de meeste mensen door. Bovendien was het voorstel nu twaalf in plaats van tien verdiepingen hoog (dat is nog eens twee verdiepingen extra), de brede basis waarop het zou staan is verdwenen.. Vandaar de passage, 'maar is nu in een andere vorm teruggekeerd'.

Het buurtoverleg zou nog schriftelijk reageren. Ik vermoed dat dit niet gebeurd is omdat de gemeente het plan enthousiast herintroduceert in de Alkmaarse Courant.

Het betreffende stuk "komst 'naald' steekt de buurt", moet je dan ook zien als een reactie en tegengas achteraf op de laatste vergadering.

JD 16-05-2002BRON: Noorhollands dagblad, 18-05-2002

Naald

Het is wel leuk bedacht, een woontoren De Hoef en nog wel de hoogste toren in Alkmaar, maar er wordt geen rekening mee gehouden dat Hoefplan toch al de windvanger van Alkmaar is.

En dat hoge torens nog meer wind aantrekken. Het lijkt me dan ook wel leuk om daarboven een penthouse (met geluidsscherm) te betrekken, maar niet om daar in de omgeving te wonen. Bovendien is het voor de Geestmolen ook geen succes.

J. STAM
Alkmaar