Bijgaand een stuk van Hans Meijer van de PvdA die het kauwenprobleem in de PvdA fractie onder de aandacht wil brengen.
Helaas is de geplande vergadering in verband met het overlijden van Pim Fortuyn nog even uitgesteld.

Zwart is het voorstel van Hans, terwijl de rode toevoegingen van Renate Heijstra zijn, deze is namens het Buurtoverleg actief het kauwenprobleem aan te pakken.

Problemen met kiezelsteengooiende kauwen

Kort geleden heb ik een gesprek gehad met bestuursleden van het Buurtoverleg Geestmolen. Samen met hen heb ik de kauwenproblematiek besproken. Volgens mij moeten we hier wat mee:

Al weer geruime tijd geleden is het college op de hoogte gebracht van de problematiek die rond de Bloemaertlaan speelt met stenen gooiende kauwen. Deze vogels pikken kiezelstenen op van de daken van de flats en laten deze van grote hoogte vallen. Hierbij worden tot nu toe daken van huizen en auto’s geraakt. Bij de bewoners leeft de angst dat binnenkort de eerste steen terecht komt op het hoofd van een toevallige passant. De kauwen laten hun stenen vallen zonder aanzien des persoons. 
Vorig jaar is een jongetje (gelukkig licht) geraakt.

De bewoners zijn in overleg getreden met de eigenaar van de flats (Dynamis ABC) en de gemeente Alkmaar. Er lijken twee goede opties voorhanden, nl:

1. Een ander soort dakbedekking die UV bestendig is en waarvoor op dus geen kiezelstenen aangebracht worden;

Voorkeur van de buurt is het grind te vervangen door tegels. Tegels hebben dezelfde verzwarende werking als grind en zijn makkelijk aan te brengen zonder dat de dakconstructie gewijzigd hoeft te worden.

2. Netten over de daken spannen waardoor de kauwen niet meer bij de stenen kunnen komen.

Een derde , vaak geopperde mogelijkheid, optie is het afschieten van de kauwen. Een nogal drastische optie die weinig resultaat zal opleveren. De populatie is groot en wordt vanzelf weer aangevuld en ten tweede; de diersoort is beschermd.

Van de twee haalbare opties is optie 1 een dure en stuit optie twee op weerstand van Dynamis ABC Door het spannen van de netten worden hun daken minder goed begaanbaar.

Grind vervangen door tegels is duurder dan netten. Kauwen pikken echter de netten stuk waardoor dit niet echt een goede oplossing is. Volgens bewoners is ongeveer 15 jaar geleden het aanwezige kleine grind vervangen door zwaarder grind. Het leggen van tegels is niet veel duurder dan het aanbrengen van nieuwe grind.

Uit overleg met de gemeente is de buurtbewoners duidelijk geworden dat de overheid de verantwoordelijkheid neerlegt bij de verhuurder van de flats. Ook volgens mij is Dynamis ABC de aangewezen rechtspersoon die de overlast moet wegnemen. Met de nu ontstane patstelling schieten de bewoners echter niet op.

Het ministerie van VROM en het KAD legt de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van actie bij de Gemeente Alkmaar. De Gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en de veiligheid is hier in het geding. Uiteraard dient ABC haar dakbedekking te vervangen.
Het ministerie van VROM en het KAD geven de Gemeente handvatten zodat zij ABC kan dwingen, desnoods via een proces, de situatie constructief te verhelpen.
De Gemeente laat deze kwestie echter slabakken en zegt er niets meer aan te willen doen (Allard Pliester). Moeten de bewoners de Gemeente via een proces dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen?

Het lijkt mij goed dat de gemeente nu samen met Dynamis ABC tot een snelle uitvoering van optie twee komt en door een onafhankelijke arbiter laat bepalen wie er nu daadwerkelijk voor de kosten moet opdraaien. Omdat dit soort Bitumen daken een jaar of vijftien meegaat, zullen de netten nooit erg lang mee hoeven gaan. Na vervanging van het dak kan er dakbedekking komen die uv-bestendig is en waarop geen grind hoeft te worden aangebracht. 
De bewoners zouden graag een datum horen wanneer het grind vervangen wordt. Liever gisteren dan vandaag uiteraard!