[Noordhollands dagblad, mei2002]
Stad & Streek 5
Van onze verslaggever

Gevoel van onmacht bij eigenaren doodgepikt lam
MIDDENBEEMSTER

"Wat overheerst IS een gevoel van onmacht." Daarover zijn Simon en Annemarie Waal het helemaal eens. Nadat kraaien een lam van het echtpaar hadden doodgepikt, hebben ze alle instanties gebeld en overal nul op het rekest gekregen.
"Het maakt je zo moedeloos dat je er helemaal niets aan kunt doen."

Twee keer per dag tel ik de schapen. Toen ik daar woensdagochtend vroeg mee bezig was, zag ik het lam op zijn rug achter in het land liggen. Een paar kraaien zat er nog bij. Ik heb direct gebeld met Wildschadebeheer, de WLTO en onze dierenarts.” 
Waal wijt de dood van drie a vier weken oude lammetje aan de nieuwe faunawet die het afschieten van onder andere kraaien verbiedt. In het oosten van het land zouden al meer lammeren het slachtoffer geworden zijn van kraaien. Voor zover bekend is het in Noord-Holland het eerste geval.

De Beemsterling heeft zijn land bij de Volgerweg. Er loopt een veestapel van zo'n 150 schapen en lammeren op. "Twee jaar geleden ben ik gestopt met de melkveehouderij. Ik verhuur land voor de bollenteelt en de schapen helpen ons van het gras af. Dat gras is tegenwoordig namelijk niks meer waard. Dan kun je er beter dieren laten grazen."
Het echtpaar gaat er van uit dat het lam traag geworden is door het slechte weer en dat de kraaien toen hebben aangevallen.

Op de vraag waarom hij de dieren niet 's avonds heeft binnengehaald, zegt Waal: "Binnen halen is moeilijk omdat het om een grootaantal dieren gaat en het risico van ziekte bestaat als ze op stal staan. En alleen de lammeren uit de wei halen gaat ook niet omdat ze nog bij de moederdieren drinken," Het echtpaar heeft direct contactgezocht met de veeartsenpraktijk aan de Purmersteenweg in Purmerend. "Van de artsen kregen we te horen dat dit het eerste geval in Noord-Holland is."Het lam dat bewusteloos werd aangetroffen, ging korte.tijdlater dood. De dierenarts erbij halen, leek zinloos. Inmiddels heeft de destructor het dier opgehaald.

Simon Waal kent veel verhalen over vossen die bijvoorbeeld met kippen aan de haal gaan.
"Ik weet dat men in de duinen de schapen al binnen houdt, ondanks de problemen die dat geeft, uit angst voor de vos.
"Nu zijn de kraaien erbij gekomen. We hopen echt dat de regels worden aangepast wat betreft het bejagen, maar we zijn niet hoopvol gestemd."